Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 29.06.2023

Tasa-arvo työpaikalla: sukupuoleen perustuva syrjintä kielletty

Työnantajalla on velvollisuus edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti työntekijämäärästä riippumatta. Laki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella.

Työnantajalla on velvollisuus edistää työpaikalla tasa-arvoa tavoitteellisesti. Kun yrityksessä on vakituisesti yli 30 työntekijää, laki edellyttää tasa-arvosuunnitelman laatimista. Suunnitelman tavoitteena on muun muassa edistää miesten ja naisten välistä palkka-tasa-arvoa sekä kehittää työoloja sellaiseksi, että ne soveltuvat sekä miehille että naisille.

Mitä tarkoittaa sukupuoleen perustuva syrjintä?

Työnantajan toimintaa pidetään laissa tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja

  1. syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin kyseiseen työhön, tehtävään tai koulutukseen valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö, jollei valintaan ole muuta hyväksyttävää syytä
  2. menettelee niin, että henkilö joutuu raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epäedulliseen asemaan
  3. soveltaa työsuhteen ehtoja niin, että työntekijä joutuu sukupuolensa perusteella epäedullisempaan asemaan kuin yksi tai useampi muu työnantajan palveluksessa samassa tai samanarvoisessa työssä oleva työntekijä
  4. johtaa työtä, jakaa työtehtävät tai muuten järjestää työolot siten, että yksi tai useampi työntekijä joutuu muihin verrattuna epäedullisempaan asemaan sukupuolensa perusteella
  5. irtisanoo henkilön tai siirtää tai lomauttaa työntekijän sukupuolen perusteella.

Epäiletkö joutuneesi syrjityksi sukupuolesi perusteella?

Jos epäilet syrjintää tasa-arvolain perusteella, sinulla on oikeus saada työnantajalta viivytyksettä kirjallinen selvitys asiasta. Jos kyse on työhön, tehtävään tai koulutukseen valinnasta, selvityksestä tulee ilmetä noudatetut valintaperusteet, valituksi tulleen koulutus ja työkokemus sekä muut valintaan vaikuttaneet seikat.

Jos kyse on palkkasyrjinnästä, työnantajan on annettava tiedot palkkauksen perusteista sekä muut tiedot, jotta voidaan arvioida, onko palkkaus syrjivää.

Luottamusmiehellä on oikeus saada palkkaa ja työehtoja koskevia tietoja yksittäisestä työntekijästä tämän suostumuksella. Luottamusmies voi saada tietoja työntekijäryhmän palkkauksesta ilman suostumustakin, silloin kun on aihetta epäillä palkkasyrjintää sukupuolen perusteella.

Neuvomme jäseniämme syrjintäkysymyksissä ja ajamme myös syrjintäkanteita jäsenen puolesta.

Lue myös

Hyödyllisiä linkkejä

Haku