Skip to content
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Jämställdhet på arbetsplatsen: könsdiskriminering förbjuden

Arbetsgivaren är skyldig att främja jämställdheten målinriktat och planmässigt oberoende av antalet anställda. Lagen förbjuder diskriminering på grund av kön.

Arbetsgivaren är skyldig att främja jämställdheten på arbetsplatsen målinriktat. När företaget regelbundet har mer än 30 anställda ska det enligt lag utarbetas en jämställdhetsplan. Planen ska bland annat främja lika lön för män och kvinnor samt utveckla arbetsförhållandena så att de lämpar sig för både kvinnor och män.  

Läs mer om främjandet av jämställdhet och jämställdhetsplanen. 

Vad betyder diskriminering på grund av kön? 

Förbjuden diskriminering enligt jämställdhetslagen är, om en arbetsgivare 

  1. förbigår en person av motsatt kön som är mer meriterad än den som utses för en anställning, uppgift eller utbildning, om det inte finns andra godtagbara skäl för detta 
  2. går till väga så att en person missgynnas på grund av graviditet eller förlossning eller på grund av någon annan omständighet som hänför sig till personens kön
  3. tillämpar anställningsvillkor så att en på grund av sitt kön försätts i en mindre fördelaktig ställning än en eller flera andra arbetstagare som är anställda hos arbetsgivaren i samma eller likvärdigt arbete
  4. leder och fördelar arbetet eller annars ordnar arbetsförhållandena så att en eller flera arbetstagare försätts i en mindre fördelaktig ställning än andra på grund av sitt kön
  5. säger upp, omplacerar eller permitterar en arbetstagare på grund kön.

Misstänker du att du har blivit diskriminerad på grund av kön? 

Om din misstanke grundar sig på diskrimineringslagen har du rätt att omgående få en skriftlig utredning om saken från arbetsgivaren.  

När det gäller en anställning, uppgift eller utbildning ska det av utredningen framgå vilka grunder arbetsgivaren följt vid uttagningen, den uttagnas utbildning och arbetserfarenhet samt andra omständigheter som påverkat valet. 

När det gäller lönediskriminering ska arbetsgivaren lämna en utredning om grunderna för lönen och andra uppgifter enligt vilka det kan bedömas om lönen är diskriminerande. 

Förtroendemannen har rätt att få uppgifter om lön och anställningsvillkor för en enskild arbetstagare med hans eller hennes samtycke. Förtroendemannen kan få uppgifter om lönesättningen för en grupp av arbetstagare även utan samtycke när det finns skäl att misstänka lönediskriminering på grund av kön. 

PAM ger medlemmarna råd och driver även talan för dem i diskrimineringsärenden. 

Läs också  

Användbara länkar 

Sök