Hyppää sisältöön
Etusivu » Jäsenyys » Jäsenpalvelut ja -edut » Koulutukset » Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen osaaminen 

Koulutukset luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille 

Oletko luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu? Tiesitkö, että sinulla on oikeus kouluttautua tehtävääsi?

PAM kouluttaa luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Luottamusmiehistä, työsuojeluvaltuutetuista käytetään yhteisnimitystä luottamushenkilö. Osa luottamushenkilöiden koulutuksista on työnantajatuen piirissä, eli työnantaja maksaa koulutuksen ajalta palkan. 

Katso tästä työnantajatuen piiriin kuuluvat koulutukset 2024(pdf)

Katso tästä työnantajatuen piiriin kuuluvat koulutukset 2023 (pdf)

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuksista on mahdollista saada myös opintopisteitä.

Luottamushenkilöiden koulutuspolku

Osallistu ensin perehdytykseen. Sen jälkeen voit osallistua PAMin järjestämiin koulutuksiin: peruskurssille, jatkokurssille ja täydennyskoulutuksiin. Webinaareissa pääset kehittämään osaamistasi ajankohtaisista asioista.

Työantajatuetut koulutukset luottamushenkilöille

Osa luottamushenkilöiden koulutuksista on työnantajatuen piirissä, eli työnantaja maksaa koulutuksen ajalta palkan. 

Perehdytys luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille 

Onko sinut valittu työpaikkasi luottamusmieheksi tai työsuojeluvaltuutetuksi? Onnea uuteen tehtävään ja tervetuloa perehdytyspäivään tai verkkoperehdytykseen! 

Olethan muistanut tehdä ilmoituksen valinnastasi PAMiin? Jos et vielä ole ilmoittanut valinnastasi PAMiin, niin ilmoita valinnastasi luottamusmieheksi tästä tai työsuojeluvaltuutetuksi tästä. Sen jälkeen voit osallistua luottamushenkilön perehdytykseen. 

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen perehdytyksessä avataan, mitä luottamushenkilön tehtävä pitää sisällään. Tutustutaan luottamushenkilön rooliin työpaikalla sekä PAMin toimintaan ja jäsenyyteen. Perehdytyksessä käydään läpi luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun koulutusmahdollisuuksia. Perehdytyksen jälkeen osallistuja hahmottaa luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun tehtävänkuvaa.  

Ilmoittaudu perehdytyspäivään tai verkkoperehdytykseen 

PAMin aluetoimistot järjestävät uusille luottamushenkilöille perehdytyksiä. Jos et pysty osallistumaan oman alueesi perehdytyspäivään, voit opiskella perehdytyksen itsenäisesti verkossa.   

Katso perehdytyspäivät tai ilmoittaudu verkkoperehdytykseen tapahtumakalenterista.  

Peruskurssit luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille 

Luottamusmiesten ja työsuojelun peruskursseilla opit luottamushenkilön tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi tutustut työlainsäädännön tai työsuojelulainsäädännön määräyksiin. 

Peruskurssin kesto on viisi päivää ja se on laajuudeltaan 2 opintopistettä. Muistathan käydä läpi perehdytyksen ennen peruskurssia.

Ilmoittaudu ensisijaisesti oman paikkakuntasi tai lähiseudun kurssille. Lue ohjeet, miten haet koulutukseen, ja hae mukaan tapahtumakalenterin kautta.  

Luottamusmiesten peruskurssilla käsitellään luottamusmiehen tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Kurssin aikana tutustutaan työsopimuslain, oman alan työehtosopimuksen ja vuosilomalain keskeisiin määräyksiin sekä opitaan kuvailemaan mitä neuvottelujärjestyksellä tarkoitetaan. Kurssilla käsitellään paikallisen sopimisen ja yhteistoimintalain perusteita sekä vuoropuhelun periaatteita. Lisäksi kurssilla käsitellään vuorovaikutustaitoja ja opitaan tunnistamaan, mitkä tekijät tukevat hyvinvointia luottamustehtävässä. 

Työsuojelun peruskurssilla käsitellään työsuojeluvaltuutetun tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Kurssin aikana tutustaan työturvallisuus- ja työsuojelunyhteistoimintalain keskeisiin määräyksiin sekä opitaan tunnistamaan työpaikan keskeisimpiä vaara- ja kuormitustekijöitä. Kurssin aikana perehdytään työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöhön sekä lakisääteisen työterveyshuollon tehtäviin. Lisäksi kurssilla käsitellään vuorovaikutustaitoja ja opitaan tunnistamaan, mitkä tekijät tukevat hyvinvointia työsuojelutehtävässä. 

Esihenkilöiden luottamushenkilöille järjestetään omia peruskursseja. Työsuojelun ja luottamusmiesten peruskurssit esihenkilöille järjestetään kerran vuodessa. Jos olet luottamushenkilö ja työskentelet esihenkilönä työpaikallasi, voit hakea näille kursseille. 

Jatkokurssit luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille 

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen jatkokurssilla syvennät peruskurssilla hankittua osaamista. Voit hakea jatkokurssille, kun olet toiminut noin vuoden verran luottamustehtävässä. Jatkokurssin kesto on kymmenen päivää ja se on laajuudeltaan 4 opintopistettä.  

Kurssin aikana tutkitaan luottamusmiehen eri rooleja työyhteisössä ja tunnistetaan, kuinka omaa osaamista voi kehittää luottamustehtävässä. Kurssilla opitaan mitä lomauttaminen tarkoittaa ja käsitellään työsuhteen päättämistä henkilöperusteisesta sekä tuotannollisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi tutustaan yritystalouden perusteisiin ja yrityksen tunnuslukuihin. Kurssin aikana opitaan tunnistamaan luottamusmiehen vaikuttamismahdollisuuksia. Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa, miten edistää yhteistoimintaa työpaikalla. Lisäksi opitaan tunnistamaan keinoja, joilla voi edistää omaa hyvinvointia. 

Kurssilla opitaan tunnistamaan työsuojeluvaltuutetun eri rooleja työyhteisössä ja saadaan ymmärrystä työsuojelun yhteistoiminnan merkityksestä. Kurssin jälkeen osallistuja osaa kuvailla palvelualojen vaara- ja kuormitustekijöitä ja kertoa miten niihin puututaan. Lisäksi opitaan tunnistamaan työpaikalla tapahtuva epäasiallinen kohtelu ja miten siihen puututaan. Kurssilla käsitellään kiellettyjä syrjintäperusteita ja miten työsuojelu vaikuttaa yrityksen tunnuslukuihin. Lisäksi opitaan tunnistamaan keinoja, joilla voidaan edistää omaa hyvinvointia työsuojelutehtävässä. 

”Jatkokurssilla ihan parasta oli kokemuksien jakaminen. Se, että asioista voi puhua avoimesti ja luottamuksellisesti. Asiantuntevat vetäjät varmistivat, että avoimelle keskustelulle on aikaa. Eikä koskaan ole nälkä 😃”

Petra Päätalo, pääluottamusmies

Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille 

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen täydennyskoulutuksissa syvennät ja päivität osaamistasi. PAM järjestää täydennyskoulutusta muun muassa seuraavista aiheista: 

Haku