Työehtosopimusneuvottelut - 25.01.2023 klo 15.54

Mitä tarkoittaa sopimukseton tila?

Sopimukseton tila alkaa, kun työehtosopimuksen voimassaoloaika on päättynyt, eikä uutta sopimusta työntekijä- ja työnantajapuolen välille ole saatu solmittu sitä ennen.

Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvollisuutta. Työtaistelut, kuten lakot, ylityökiellot ja työnantajan työsulut, ovat mahdollisia – ja sopimuksettoman tilan pitkittyessä myös todennäköisiä.

Sopimuksettoman tilan aikana sovelletaan vanhan työehtosopimuksen määräyksiä siihen asti, kunnes uusi työehtosopimus on solmittu.

Mitä tapahtuu, jos uutta työehtosopimusta ei saada neuvoteltua ennen vanhan päättymistä?

 

1. TES päättyy

Neuvotteluja voidaan jatkaa sopimuksen päätyttyä. Jos neuvottelut eivät etene tai neuvottelut katkeavat, PAMin hallitus voi antaa ilmoituksen työtaistelusta, joka voi olla lakko tai jotain muita toimenpiteitä. Lakkoilmoitus on annettava lain mukaan vähintään kaksi viikkoa ennen lakon alkamista.

2. Pakollinen sovittelu

Saatuaan ilmoituksen työtaistelusta, valtakunnansovittelija ryhtyy sovittelemaan työriitaa. PAMin ja työnantajaliiton on osallistuttava sovitteluun. Valtakunnansovittelijan tavoitteena on aina antaa sovintoesitys, jotta työtaisteluilta vältytään. Sovintoesitystä ei kuitenkaan ole pakko hyväksyä.

3. Lakko työnantajan painostamiseksi

PAMin hallitus päättää lakon aloittamisajankohdasta ja sen kestosta. Lakko alkaa, jos sitä ennen ei ole päästy sopimukseen. Työntekijät lopettavat työnteon lakkokohteissa lakon alkaessa ja palaavat töihin sen jälkeen, kun lakko on päättynyt. Työnantajat voivat julistaa myös työsulun, jolloin järjestäytyneet työntekijät eivät saa tehdä töitä työsulun piirissä olevissa työpaikoissa.

4. Sovintoesitys

Valtakunnansovittelijan tehtävänä on antaa sovintoesitys. PAMissa sovintoesitystä käsittelee kyseisen alan sopimusalatoimikunta ja suosittelee PAMin hallitukselle joko sen hyväksymistä tai hylkäämistä. PAMin hallitus tekee lopullisen päätöksen. Myös työnantajaliiton hallinto käsittelee sovintoesityksen. Jos jompikumpi osapuoli hylkää sen, sovintoesitys raukeaa.

5. Uusi työehtosopimus

Uusi työehtosopimus syntyy, kun molemmat neuvottelujen osapuolet ovat hyväksyneet joko ilman työtaistelua saavutetun neuvottelutuloksen tai valtakunnansovittelijan antaman sovintoesityksen. Uudessa työehtosopimuksessa määritetään muun muassa palkankorotukset ja työehdot.

Työehtosopimus eli TES takaa työntekijöille vähimmäistyöehdot ja työnantaja saa puolestaan työrauhan. Sopimuksen voimassaoloaikana sopimusta koskevista asioista ei saa lakkoilla.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 ma-pe klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 vardagar kl.  10-14

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme