28.01.2016 klo 08.57

Nollatuntisopimuslaiset ja tarvittaessa töihin kutsuttavat

Operaatio Vakiduunin toteuttama kansalaisaloite nollatuntisopimusten kieltämiseksi on menossa eduskunnan käsiteltäväksi. Tämä on nostanut asian taas keskusteluun ja onpa jopa esitetty, että PAM olisi sopinut malleja nollatuntisopimustyyppiä edesauttamaan. Päinvastoin sovittujen työehtosopimusmääräysten vuoksi varsinaiset nollasopimukset eivät esim. kaupan ja majoitus- ja ravitsemisalalla ole edes mahdollisia.

PAMin näkemyksen mukaan nollatuntisopimusten totaalinen kieltäminen kuitenkin selventäisi tilannetta ja saattaisi eri aloilla työskentelevien oikeudet samalle tasolle. Työnantajat ovat perustelleet nollatuntisopimusten tarpeellisuutta kiirehuipuilla ja taloudellisilla vaikutuksilla. PAMin puheenjohtaja Ann Selin toivoo, että eduskunta ymmärtää työtä tekevien ihmisten arkea ja päättää asiasta ihmisten, ei talouden ehdoilla.

Nollatuntisopimus

Nollatuntisopimuksessa työajan on sovittu vaihtelevan nollan ja esim. 37,5 viikkotunnin välillä. Lisäksi työaika on voitu sopia pidemmällä, esimerkiksi kolmen viikon tarkastelujaksolla. Sopimus voi olla kestoltaan määräaikainen tai voimassa toistaiseksi.

Esimerkiksi kaupan työehtosopimuksen samoin kuin matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskevan työehtosopimuksen mukaan työsopimuksessa on sovittava keskimääräisestä vähimmäistyöajasta. Lisäksi sovitun työajan ollessa ilman perusteltua syytä työsopimuksessa sovittua työaikaa pidempi se sovitaan todellista työaikaa vastaavaksi.

Nollatuntisopimukset eivät siten ole tällaisten työehtosopimuksen mukaan mahdollisia, mutta ns. tarvittaessa työhön kutsuttavan sopimuksien tekemistä ne eivät estä. Tarvittaessa töihin kutsuttaviin sopimuksiin kuitenkin löytyy rajoitteet lainsäädännöstä.

Tarvittaessa töihin kutsuttavan sopimus

Tällaisen työsopimuksen mukaan työntekijä tulee työhön ”tarvittaessa” tai ”kutsuttaessa”. Vähimmäis- tai enimmäistyöajasta ei ole sovittu. Sopimus voi olla kestoltaan voimassa toistaiseksi, jolloin puhutaan usein ”vakituisista ekstroista” tai määräaikainen, jolloin kyse on ”varsinaisista ekstroista”. Tarvittaessa työhön kutsuttavia työntekijöitä on erityisesti kaupan alalla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla.

Tällöin lähtökohtaisesti jokainen erikseen tarjottu työvuoro muodostaa määräaikaisen työsuhteen. Samalla kuitenkin tulee sovellettavaksi myös ne työsopimuslain pykälät, jotka rajoittavat määräaikaisten työsuhteiden käyttöä: jokaiselle työvuorolle (määräaikaiselle työsopimukselle) pitää olla lain mukaiset perusteet ja sellaisia työsuhteita ei saa solmia, jos työn teettämistarve on jatkuvaa. Työsopimuslain mukaan näyttötaakka määräaikaisissa työsuhteissa on työnantajalla; jos perustetta ei ole, on työsuhde katsottava toistaiseksi voimassa olevaksi (vakituiseksi) työsuhteeksi.

Jos on sovittu toistaiseksi voimassa olevasta työsopimuksesta, jossa työaika on tarvittaessa työhön kutsuttava, tulee työntekijällä tällöin olla oikeus kieltäytyä kaikista tarjotuista työvuoroista. Jotta tarvittaessa työhön kutsuttavalle voidaan laittaa työvuoroja työvuorolistalle, on hänen kanssaan siten tullut etukäteen sopia työvuoroista etukäteen. Jos työntekijälle merkitään työvuorot työvuorolistaan eikä hänellä ole mahdollisuutta kieltäytyä niistä, ei kyseessä ole tarvittaessa työhön kutsuttava, vaan osa-aikainen työntekijä jonka kanssa on sovittava keskimääräisestä vähimmäistyöajasta

Lisää eri sopimustyyppien jaottelusta täällä.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle