Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 11.08.2023

Koeaika on molempien osapuolten harkinta-aikaa työsuhteen alussa

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia työsuhteen alkuun sijoittuvasta korkeintaan puolen vuoden mittaisesta koeajasta. Koeajasta ja sen kestosta on sovittava työsopimuksessa.

Koeajan tarkoituksena on selvittää, vastaako tehty työsopimus puolin ja toisin etukäteisodotuksia. Koeajasta ja sen kestosta on sovittava työsopimuksessa. Työnantaja voi myös ilmoittaa työsopimusta tehtäessä, että työsuhteessa noudatetaan työehtosopimuksen määräystä koeajasta.

Lue lisää mitä kannattaa ottaa huomioon, kun teet työsopimuksen.

Jos koeajasta ei ole sovittu, eikä viitattu työehtosopimukseen koeajan osalta, ei työsuhteessa ole koeaikaa. Koeaika voidaan lähtökohtaisesti sopia samojen osapuolten välille vain kerran.

Mikä on koeajan pituus?

Koeajan enimmäispituus on kuusi kuukautta.

Koeaika voidaan liittää myös määräaikaiseen työsopimukseen. Määräaikainen työsopimus on sellainen työsopimus, joka on voimassa sovitun ajanjakson tai työn keston ajan. Määräaikaisessa työsuhteissa koeaika ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet työsuhteen pituudesta.

Työsopimuksen purkaminen koeaikana

Koeajan kuluessa sekä työntekijä että työnantaja voivat purkaa työsopimuksen. Työsuhde päättyy tällöin heti. Siitä käytetään nimitystä koeaikapurku.

Työsuhteen purkamiseen koeajalla on kuitenkin oltava asiallinen syy. Se voi liittyä esimerkiksi työntekijän suoriutumiseen työssään, työpaikan ilmapiiriin tai muihin samankaltaisiin asioihin.

Työsopimusta ei koeajallakaan saa purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Työsuhdetta ei voi purkaa koeajalla seuraavilla perusteilla:

  • työntekijän raskaus
  • valinta luottamusmieheksi
  • työnantajan tuotannolliset tai taloudelliset syyt
  • ikä
  • kansallinen tai etninen alkuperä
  • sukupuoli
  • sukupuolinen suuntautuneisuus
  • ammattiyhdistystoiminta
  • poliittinen toiminta
  • tai muu näihin verrattava syy.

Lue lisää

Haku