Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Arbetsavtal » Nolltimmarsavtal
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Nolltimmarsavtal och behovsarbetstagare

Nolltimmarsavtal får inte göras upp inom PAM:s avtalsbranscher. Arbetsavtalet ska alltid ange en minimiarbetstid.

Nolltimmarsavtal är arbetsavtal där minimiarbetstiden är noll timmar (till exempel 0–40 timmar i veckan).  

Behovsarbetstagare 

Arbetsavtal för behovsarbetstagare är möjliga. Dessa är avtal där en arbetstagare förbinder sig att utföra arbete endast när arbetstagaren särskilt inkallas. Om arbetstagaren är ”inkallad vid behov” eller ”särskilt inkallad” utgör varje erbjuden arbetsperiod en visstidsanställning.  

Eftersom det ska finnas en laglig grund för varje visstidsanställning kan arbetsgivaren inte göra så om behovet att utföra arbetet är bestående. Arbetstagaren har då alltid rätt att tacka nej till de erbjudna arbetsperioderna. 

Ifall arbetstagarens skift ingår i arbetsschemat och arbetstagaren inte har möjlighet att avstå från dem visar agerandet att det är fråga om en deltidsanställd som ska få ett avtal med en genomsnittlig minimiarbetstid. 

Innan det faktiskt är ett avtal för behovsarbetstagare måste samtliga fyra kriterier uppfyllas: 

  • Varje skift ska avtalas separat med arbetstagaren 
  • Arbetstagaren ska ha rätt att tacka nej till arbetsskift 
  • Arbetstagaren ska inte arbeta regelbundet (dagligen eller veckovis) 
  • Arbetstagarens schema ska inte ingå i arbetsschemat 

Sök