Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuhde » Työsopimus » Erilaiset työsuhteet
Viimeksi päivitetty: 11.08.2023

Työsuhteen muoto määritetään työsopimuksessa

Työtä voi tehdä erilaisissa työsuhteissa vakituisesti, kokoaikaisesti, määräaikaisesti ja osa-aikaisesti. Muita työntekemisen muotoja ovat esimerkiksi työharjoittelu, oppisopimus ja yrittäjyys.

Se, millaisessa työsuhteessa olet, vaikuttaa muun muassa irtisanomiseen, työsuhteen purkamiseen sekä työaikasi ja lomasi määräytymiseen. Sillä on myös vaikutusta esimerkiksi siihen, miten menetellään, jos sairastut. 

Työsuhteen muodosta sovitaan työsopimuksella. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena.

Lue, mitä työsopimuksesta on hyvä tietää.

Vakituinen työsuhde

Vakituinen eli toistaiseksi voimassa olevan työsuhde tarkoittaa sellaista työsuhdetta, jonka päättymisajankohtaa ei ole sovittu. Tällainen työsopimus on voimassa, kunnes työnantaja tai työntekijä irtisanoo sen. Työsopimuksen irtisanomisessa on noudatettava irtisanomisaikoja.

Kokoaikainen työsuhde

Kokoaikainen työ eli kokoaikatyö tarkoittaa, että työtä tehdään koko työpäivä, yleensä viitenä päivänä viikossa. Työtä on enintään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Yleensä kokoaikatyötä tehdään esimerkiksi 7,5 tuntia päivässä ja 37,5 tuntia viikossa.

Määräaikainen työsuhde

Määräaikainen työsopimus on voimassa siihen asti, kun sen määräaika umpeutuu tai sovittu työ tulee tehdyksi. Työnantaja ja työntekijä sopivat päättymisajasta tai sovitusta tehtävästä silloin, kun työsuhde alkaa.

Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä vain, jos siihen on perusteltu syy. Määräaikaisuuden perusteena voi olla

  • sijaisuus
  • määräaikainen projekti
  • kertaluontoinen työsuoritus
  • työn kausiluonteisuus
  • oppilaitoksen harjoitteluaika
  • oppisopimuksen määräaika
  • jokin muu työnantajan toimintaan tai tehtävään työhön liittyvä seikka, joka edellyttää määräaikaisuutta.

Määräaikaisten sopimusten toistuva käyttö ilman perusteltua syytä on kielletty.

Jos määräaikaisen työsopimuksen käytölle ei ole ollut asiallista perustetta, on työsopimus toistaiseksi voimassa oleva sen sovitusta määräaikaisuudesta huolimatta. Työsopimuslaki ei kuitenkaan rajoita määräaikaisen työsopimuksen solmimista työntekijän omasta aloitteesta.

Kumpikaan osapuoli – työntekijä tai työnantaja – eivät lähtökohtaisesti voi irtisanoa määräaikaista sopimusta, vaan se päättyy, kun määräaika päättyy. Työsopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä saattaa seurata jopa vahingonkorvausvastuu. Jos työntekijänä haluat irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen, paras tapa on keskustella työnantajan kanssa ja yrittää sopia yhteisesti menettelytavoista.

Määräaikaiseenkin työsopimukseen voidaan liittää kuitenkin koeaika, jonka sallittu enimmäispituus on 6 kuukautta. Tarkista omasta työehtosopimuksestasi koeaikasi enimmäispituus. Koeaika ei kuitenkaan voi määräaikaisissa työsuhteissa olla enempää kuin puolet työsuhteen pituudesta. Koeajalla työntekijä ja työntekijä voivat päättää työsuhteen heti. Tällä niin kutsutulla koeaikapurulla pitää kuitenkin olla asialliset perusteet.

Työsopimuslain mukaan pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perusteltua syytä. Pitkäaikaistyöttömänä pidetään henkilöä, joka on ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. Tällaisia työllistämissopimuksia voidaan tehdä vuoden aikana enintään 3 ja niiden yhteenlaskettu kesto voi olla enintään vuosi.

Työnantajalla tulee kuitenkin olla työsopimuslain mukainen perusteltu syy määräaikaiselle sopimukselle, jos pitkäaikaistyötön halutaan palkata vuotta pitemmäksi ajaksi tai jos hänen kanssaan tehtävät työsopimukset eivät muutoin vastaa säännöksessä asetettuja rajoituksia.

Jos määräaikaisia työsopimuksia on useita, työnantajalla tulee olla perusteltu syy viimeistään silloin, kun työntekijän kanssa tehdään ensimmäinen työsopimus, joka ei ole laissa tarkoitettu työllistämissopimus.

Osa-aikainen työsuhde

Osa-aikainen työ eli osa-aikatyö tarkoittaa, että teet työtä vain osan työpäivästä tai osan työviikosta. Osa-aikatyössä työtä on vähemmän kuin kokoaikatyössä.

Jos olet osa-aikainen työntekijä, sinulla on oikeus lisätyöhön. Se tarkoittaa, että jos työnantajasi tarvitse lisää työntekijöitä, sinulle täytyy tarjota lisätyötunteja ennen kuin työnantajasi voi palkata uusia työntekijöitä.

Lue lisää lisätyöstä osa-aikaisille työntekijöille

Jos haluat tehdä enemmän työtunteja kuin mitä työsopimuksessasi lukee, kerro se työnantajalle.

Vuokratyö

Vuokratyössä työnantaja vuokraa työntekijänsä tekemään työtä toiselle työnantajalle. Yritys, joka tarvitsee työvoimaa, tekee sopimuksen vuokratyöntekijöitä välittävän yrityksen kanssa. Vuokratyösuhteessa on aina kolme osapuolta: työntekijä, vuokrafirma ja työvoimaa käyttävä niin sanottu käyttäjäyritys.

Työntekijä tekee työsopimuksen vuokratyöyrityksen kanssa. Työntekijän työnantaja on vuokratyöyritys.

Oppisopimus

Oppisopimus on työelämälähtöinen koulutusmuoto, jossa työnantaja ja opiskelija tekevät määräaikaisen työsopimuksen. Oppisopimuksella opiskelija saa koulutuksensa ohella työstään palkkaa ja kerryttää työkokemusta. Suurin osa oppimisesta suoritetaan työpaikalla.

Yrittäjyys

Yrittäjä on henkilö, joka harjoittaa taloudellista toimintaa omaan laskuun ja omalla vastuulla. Yrittäjä huolehtii sosiaaliturvastaan ja eläkemaksuistaan itse. Yksinyrittäjää, joka elättää itsensä omalla työllään ilman työsuhdetta, kutsutaan myös itsensä työllistäjäksi tai freelanceriksi.

Nollatuntisopimukset ja tarvittaessa töihin kutsuttavat

Nollatuntisopimuksella tarkoitetaan työsopimuksia, joissa työn vähimmäismäärä on nolla tuntia (esimerkiksi 0–40 tuntia viikossa). PAMin työehtosopimusaloilla ei saa tehdä nollatuntisopimuksia. Työsopimuksessa on aina sovittava vähimmäistyöajasta.

PAMin sopimusaloilla on kuitenkin mahdollista solmia sellainen työsopimus, jolla työntekijä sitoutuu tekemään työtä vain erikseen kutsuttaessa. Jos työntekijä työskentelee ”tarvittaessa kutsuttaessa” tai ”erikseen kutsuttaessa”, jokainen erikseen tarjottu työrupeama muodostaa erillisen määräaikaisen työsuhteen.

Lue lisää aiheesta nollatuntisopimukset ja tarvittaessa töihin kutsuttavat

Lue myös

Haku