Alle 18-vuotiaan työehdot

Päivitetty: 16.01.2020

Alle 18-vuotiaan työntekijän työehdot eroavat muista. Lailla turvataan nuorelle muun muassa riittävä lepo.

Minkä ikäinen voi tehtä töitä?

Työhön voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Hän voi itse allekirjoittaa työsopimuksensa.

Kevyeen työhön, joka ei haittaa koulunkäyntiä eikä vahingoita terveyttä, voidaan palkata henkilö, joka täyttää 14 vuotta sen kalenterivuoden aikana, jolloin työ tehdään. Työ voi olla enintään puolet loma-ajasta ja lomavuoden aikana lyhytaikaista.

15–17-vuotiaat työntekijät

 • Säännöllinen työaika: 8 h/vrk, 40 h/vko
 • Ylityö: Enintään 80 h/vuosi, poikkeusluvalla lisäksi 40 h/vuosi
 • Enimmäistyöaika: 9 h/vrk 48 h /vko
 • Työajan sijoittelu: Klo 6–22 (kotitaloustyössä klo 23 asti)
  15 vuotta täyttänyt 2-vuorotyössä ammattikoulutuksen saamiseksi enintään klo 24 asti
  Alle 15-vuotiaan työaika sijoitettava klo 8-20 (painavista syistä klo 6-20)
 • Vuorokausilepo: 12 h/vrk ja alle 15-vuotiaalle vähintään 14 tunnin keskeytymätön lepoaika vuorokaudessa. 
 • Viikkolepo: 38 h/vko

Oppivelvollisen työaika kouluaikana

 • vapaapäivinä 7 h/vrk
 • koulupäivinä 2 h/vrk
 • viikoittainen työaika yhteensä 12 h/vko
 • koulupäivän ja työajan yhteispituus saa olla enintään 8 h/vrk!

Alkoholin ja tupakan myynti

Alkoholin ja tupakan myynti vähittäiskaupassa:alle 18-vuotias saa myydä alkoholia ja tupakkaa vain täysi-ikäisen valvonnassa.

Alkoholin ja tupakan myynti ravintolassa: 16-vuotias saa anniskella alkoholia vain vastaavan hoitajan tai tehtävään nimetyn henkilön välittömän valvonnan alaisena. Myös tupakan myynnin on tapahduttava 18 vuotta täyttäneen valvonnassa. Lisätiteoa  Valviran sivuilta

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia