Alle 18-vuotiaan työehdot

Päivitetty: 16.01.2020

Alle 18-vuotiaan työntekijän työehdot eroavat muista. Lailla turvataan nuorelle muun muassa riittävä lepo.

Minkä ikäinen voi tehtä töitä?

Työhön voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Hän voi itse allekirjoittaa työsopimuksensa.

Kevyeen työhön, joka ei haittaa koulunkäyntiä eikä vahingoita terveyttä, voidaan palkata henkilö, joka täyttää 14 vuotta sen kalenterivuoden aikana, jolloin työ tehdään. Työ voi olla enintään puolet loma-ajasta ja lomavuoden aikana lyhytaikaista.

15–17-vuotiaat työntekijät

 • Säännöllinen työaika: 8 h/vrk, 40 h/vko
 • Ylityö: Enintään 80 h/vuosi, poikkeusluvalla lisäksi 40 h/vuosi
 • Enimmäistyöaika: 9 h/vrk 48 h /vko
 • Työajan sijoittelu: Klo 6–22 (kotitaloustyössä klo 23 asti)
  15 vuotta täyttänyt 2-vuorotyössä ammattikoulutuksen saamiseksi enintään klo 24 asti
  Alle 15-vuotiaan työaika sijoitettava klo 8-20 (painavista syistä klo 6-20)
 • Vuorokausilepo: 12 h/vrk ja alle 15-vuotiaalle vähintään 14 tunnin keskeytymätön lepoaika vuorokaudessa. 
 • Viikkolepo: 38 h/vko

Oppivelvollisen työaika kouluaikana

 • vapaapäivinä 7 h/vrk
 • koulupäivinä 2 h/vrk
 • viikoittainen työaika yhteensä 12 h/vko
 • koulupäivän ja työajan yhteispituus saa olla enintään 8 h/vrk!

Alkoholin ja tupakan myynti

Alkoholin ja tupakan myynti vähittäiskaupassa:alle 18-vuotias saa myydä alkoholia ja tupakkaa vain täysi-ikäisen valvonnassa.

Alkoholin ja tupakan myynti ravintolassa: 16-vuotias saa anniskella alkoholia vain vastaavan hoitajan tai tehtävään nimetyn henkilön välittömän valvonnan alaisena. Myös tupakan myynnin on tapahduttava 18 vuotta täyttäneen valvonnassa. Lisätiteoa  Valviran sivuilta

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle