Apteekin työehtosopimus

Neuvotteluosapuolet

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Apteekkien työnantajaliitto

Apteekin työehtosopimusta noudatetaan apteekeissa täysin työkykyisten farmanomien, konttorityöntekijöiden, lähettien, lääketeknikoiden, lääketyöntekijöiden, teknisten työntekijöiden, siivoojien, oppisopimussuhteisten lääketyöntekijä- ja lääketeknikko-oppilaiden, harjoittelijoiden ja muiden apteekin työntekijöiden työsuhteissa. Sopimus sitoo sopijapuolten jäseniä.

Työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista. Liiton neuvottelemat palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita työpaikalla tulee vähintään noudattaa.

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.2.2018-31.3.2020

Palkkataulukot

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Tiiviisti

Kaikkien apteekin työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.5.2018 lukien 1,8 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että työntekijän palkan on oltava vähintään samaan aikaan voimaan tulevan uuden muokatun taulukkopalkan suuruinen. Taulukkopalkkoja korotetaan samaan aikaan erisuuruisilla korotuksilla.

Kaikkien apteekin työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.5.2019 lukien 1,7 %:n yleiskorotuksella ja taulukkopalkkoja korotetaan samaan aikaan 1,7 % yleiskorotuksella. Myös työaikalisiä korotetaan 1.5.2019 lukien 1,7 % yleiskorotuksella.

Luottamusmieskorvausta korotetaan 1.5.2018 alkaen 2 euroa. Luottamusmieskorotus on 1.5.2018 lukien 25 euroa.
Isyysvapaalle lähtevä saa 6 päivän palkallisen isyysvapaan.

Nk. korvaavalle työlle on nyt sovitut menettelytavat. Työntekijä ja työantaja voivat työntekijän halutessa sopia nk. korvaavasta työstä. Työntekijän ansiot eivät saa laskea korvaavan työn johdosta.

Työntekijä voi sopia työaikalisien siirtämisestä erilliseksi kiinteäksi osaksi kuukausipalkkaa.

Tarkennettiin sairastumiseen liittyvää oma ilmoitus –menettelyä.

Työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle sovittiin menettelytavoista.

Tarkemmin
Palkallinen isyysvapaa
Isyysvapaaseen oikeutetulle työntekijälle maksetaan ensimmäiseltä 6 isyysvapaapäivältä palkka (tällöin työnantaja hakee isyysrahan itselleen) tai isyysrahan ja palkan erotus.

Korvaava työ
Työntekijän halutessa työnantaja ja työntekijä voivat sopia työkykyä vastaavavasta korvaavasta työstä. Tällöin pitää olla työterveyslääkärin arvio, että työntekijä ei ole täysin työkyvytön ja ettei korvaava työ estä tai hidasta paranemista. Sitä ei voi käyttää, kun työntekijällä on kuumetta, vatsatauti tai flunssa. Sekä työnantaja että työntekijä voivat keskeyttää korvaavan työn.

Korvaavaa työtä on pyrittävä järjestämään niin, että työntekijän tavanomaisia työtehtäviä mukautetaan työkykyä vastaavaksi. Työntekijän ansiot eivät saa korvaavan työn johdosta laskea.

Tarkemmista pelisäännöistä korvaavan työn käytössä sovitaan yhdessä henkilöstön kanssa. Korvaavan työn käytöstä ilmoitetaan aina luottamusmiehelle.

Työaikalisät
Työntekijä voi nyt sopia työaikalisien (ilta-, lauantai-, aatto-, ja yölisät) korvaamisesta erillisenä kiinteänä kuukausikorvauksena osana kuukausipalkkaa. Korvauksen tulee perustua arvioon, joka vastaa toteutuneiden tuntien perusteella maksettavia lisiä. Arviota tarkastellaan tarpeen mukaan vuosittain.

Oma-ilmoitus
Apteekeissa on voitu paikallisesti sopia oma ilmoitus –menettelystä, jossa työntekijä voi ilmoittaa itse enintään 3 päivän sairauspoissaolosta ilman lääkärintodistusta tai vastaavaa. Nyt työehtosopimuksen mukaan menettelyssä voidaan ottaa huomioon myös tilanteet, joissa esimerkiksi viikonloppuisin tai pyhäpäivisin ei terveydenhuoltopalveluja ei ole kohtuulliselta etäisyydeltä saatavissa.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen
Työpaikalla järjestettävään koulutukseen tulevalle opiskelijalle nimetään ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja. Työantajan on varattava hänelle mahdollisuus perehtyä työaikana tehtävään, jos hän ei ole aiemmin toiminut työpaikkaohjaajana.
Koulutus- ja oppisopimuksiin sovellettavista yleisistä periaatteista ja opiskelijoiden määrästä on hyvä keskustella yhdessä luottamusmiehen ja/tai henkilöstön kanssa.

Työryhmä
Apteekkien työnantajaliitto ja Palvelualojen ammattiliitto perustavat yhteisen palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmän.

 

---

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää