Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus

Päivitetty: 14.01.2021

Entinen Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus

Soveltamisala
Sopimuksen piiriin kuuluvat Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyhdistyksen, Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistyksen, jäsenyritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt ja työntekijät. Lisäksi sopimuksen piiriin voivat erikseen sovittaessa kuulua myös Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n muiden jäsenyritysten palveluksessa olevat vastaavaa työtä tekevät työntekijät.
Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.

Neuvotteluosapuolet
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA/ Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistys

Huom! Korona-pandemian vuoksi työehdoissa ja työlainsäädännössä oli väliaikaisia muutoksia vuonna 2020. Tuotannollis-taloudellisista syistä 1.4.-31.12.2020 irtisanotuilla nk. takaisinottovelvoitteen pidentäminen vaikuttaa edelleen. Lisää takaisinottovelvoitteesta.

 

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus 24.4.2020 - 28.2.2022

 

Mitä uutta huhtikuussa 2020 sovittu työehtosopimus antaa edelliseen verrattuna?

 

Palkankorotukset

Vuosi 2020

 • 1.7.2020 kiinteitä tunti- tai kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,3 %
 • 1.7.2020 yö- ja kielilisää korotetaan 1,3 %
 • 1.7.2020 luottamusmieskorvausta korotetaan 1,3 %

Vuosi 2021

 • 1.6.2021 kiinteitä tunti- tai kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,9 %
 • 1.6.2021 yö- ja kielilisää korotetaan 1,9 %
 • 1.6.2021 luottamusmieskorvausta korotetaan 1,9 %

Jos työskentelet provisiopalkalla ja sinulla on kiinteä pohjapalkka, se korottuu vähintään taulukkopalkan mukaisen korotuksen verran.

Työsuojeluvaltuutetun korvaus lasketaan luottamusmiehen korvauksen perusteella, joten myös siihen tulee korotukset 1.7.2020 ja 1.6.2021.

 

Palkkataulukot

Vähimmäispalkat 1.7.2020 alkaen

Vähimmäispalkat 1.6.2021 alkaen

 

Muuta

Työtapaturman sattuessa palkkaa maksetaan 4 viikolta
Työtapaturman sattuessa työntekijällä on oikeus vähintään 4 viikon palkalliseen jaksoon työsuhteen kestosta riippumatta.

Palkkamääräyksiä sovelletaan heti työsuhteen alusta<
Työehtosopimuksesta poistui määräys, jonka mukaan palkkamääräyksiä sovelletaan vasta työsuhteen alussa olevan enintään viikon mittaisen koulutusjakson jälkeen. Jatkossa palkkamääräyksiä sovelletaan heti työsuhteen alusta, myös koulutusjakson ajalta.

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia loppupalkan maksuajankohdasta.

Liukuva työaika
Käytettäessä liukuvaa työaikaa säännöllinen vuorokautinen työaika voi olla enintään 12 tuntia. Liukuvan työajan seurantajakso on 6 kk. Seurantajakson päättyessä ylitysten kertymä saa olla enintään 60 tuntia ja alitusten määrä enintään 20 tuntia.

Vuorokausilepo
Työnantaja ja työntekijä voivat tilapäisesti sopia vuorokausilevon lyhentämisestä 11 tunnista 7 tuntiin, jos työn tarkoituksenmukainen järjestely sitä edellyttää.

Työajan enimmäismäärä
Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa 12 kuukauden ajanjakson aikana.

Työaikalain muutoksesta johtuvat päivitykset
Tämän lisäksi päivitettiin uuden työaikalain mukaiset viittauspykälät ja selkiytettiin osin kieliasua työaikamääräysten osalta. Työajan tasoittumisjärjestelmästä käytetään jatkossa uuden työaikalain mukaista nimitystä työajan tasoittumissuunnitelma. Sisältö näiden osalta ei ole muuttunut.

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.