Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus

Päivitetty: 02.09.2020

Entinen Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus

Soveltamisala
Sopimuksen piiriin kuuluvat Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyhdistyksen, Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistyksen, jäsenyritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt ja työntekijät. Lisäksi sopimuksen piiriin voivat erikseen sovittaessa kuulua myös Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n muiden jäsenyritysten palveluksessa olevat vastaavaa työtä tekevät työntekijät.
Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.

Neuvotteluosapuolet
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA/ Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistys

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus 24.4.2020 - 28.2.2022

 

Mitä uutta huhtikuussa 2020 sovittu työehtosopimus antaa edelliseen verrattuna?

Palkankorotukset

Vuosi 2020

 • 1.7.2020 kiinteitä tunti- tai kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,3 %
 • 1.7.2020 yö- ja kielilisää korotetaan 1,3 %
 • 1.7.2020 luottamusmieskorvausta korotetaan 1,3 %

Vuosi 2021

 • 1.6.2021 kiinteitä tunti- tai kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,9 %
 • 1.6.2021 yö- ja kielilisää korotetaan 1,9 %
 • 1.6.2021 luottamusmieskorvausta korotetaan 1,9 %

Jos työskentelet provisiopalkalla ja sinulla on kiinteä pohjapalkka, se korottuu vähintään taulukkopalkan mukaisen korotuksen verran.

Työsuojeluvaltuutetun korvaus lasketaan luottamusmiehen korvauksen perusteella, joten myös siihen tulee korotukset 1.7.2020 ja 1.6.2021.

Palkkataulukot

Vähimmäispalkat 1.7.2020 alkaen

Vähimmäispalkat 1.6.2021 alkaen

 

Muuta

Työtapaturman sattuessa palkkaa maksetaan 4 viikolta

Työtapaturman sattuessa työntekijällä on oikeus vähintään 4 viikon palkalliseen jaksoon työsuhteen kestosta riippumatta.

Palkkamääräyksiä sovelletaan heti työsuhteen alusta

Työehtosopimuksesta poistui määräys, jonka mukaan palkkamääräyksiä sovelletaan vasta työsuhteen alussa olevan enintään viikon mittaisen koulutusjakson jälkeen. Jatkossa palkkamääräyksiä sovelletaan heti työsuhteen alusta, myös koulutusjakson ajalta.

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia loppupalkan maksuajankohdasta.

Liukuva työaika

Käytettäessä liukuvaa työaikaa säännöllinen vuorokautinen työaika voi olla enintään 12 tuntia. Liukuvan työajan seurantajakso on 6 kk. Seurantajakson päättyessä ylitysten kertymä saa olla enintään 60 tuntia ja alitusten määrä enintään 20 tuntia.

Vuorokausilepo

Työnantaja ja työntekijä voivat tilapäisesti sopia vuorokausilevon lyhentämisestä 11 tunnista 7 tuntiin, jos työn tarkoituksenmukainen järjestely sitä edellyttää.

Työajan enimmäismäärä

Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa 12 kuukauden ajanjakson aikana.

Työaikalain muutoksesta johtuvat päivitykset

Tämän lisäksi päivitettiin uuden työaikalain mukaiset viittauspykälät ja selkiytettiin osin kieliasua työaikamääräysten osalta. Työajan tasoittumisjärjestelmästä käytetään jatkossa uuden työaikalain mukaista nimitystä työajan tasoittumissuunnitelma. Sisältö näiden osalta ei ole muuttunut.

 

 

Jäsentilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle