Muokattu: 17.04.2019 - 09:35

Avainsanat: Työehtosopimus

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus

Entinen Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus

Neuvotteluosapuolet
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA/ Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistys

Soveltamisala
Sopimuksen piiriin kuuluvat Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyhdistyksen, Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistyksen, jäsenyritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt ja työntekijät. Lisäksi sopimuksen piiriin voivat erikseen sovittaessa kuulua myös Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n muiden jäsenyritysten palveluksessa olevat vastaavaa työtä tekevät työntekijät.
Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus 1.2.2018 – 29.2.2020

Palkat 1.4.2019 alkaen

Palkat 1.5.2018 – 31.3.2019

Vanhan työehtosopimuksen löydät täältä

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Palkankorotukset

1.5.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella korotuksella.

  • Korotuksesta 1,1 % maksetaan yleiskorotuksena ja 0,5 % voidaan maksaa yrityskohtaisena eränä luottamusmiehen kanssa paikallisesti sopien. Jos sopimukseen ei päästä, maksetaan korotus kokonaisuudessaan yleiskorotuksena
  • Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2018 alkaen 1,6 %:lla.
  • Yölisä korotetaan 1.5.2018 alkaen 1,6 %:lla

1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan  1,7 % suuruisella korotuksella.

  • Korotuksesta 1,3 % maksetaan yleiskorotuksena ja enintään 0,4 % voidaan maksaa yrityskohtaisena eränä luottamusmiehen kanssa paikallisesti sopien. Se kohdennetaan vähimmäistuntipalkkataulukon uudesta porrastuksesta (kts. alempaa) mahdollisesti aiheutuviin kustannuksiin. Mikäli taulukkoporrastuksesta ei synny kustannuksia, voidaan 0,4 % maksaa yrityskohtaisena eränä luottamusmiehen kanssa paikallisesti sopien kuten vuoden 2018 yrityskohtainen erä.
  • Taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2019 alkaen 1,3 %:lla.
  • Yölisää korotetaan 1.4.2019 alkaen 1,7 %:lla.

Luottamusmiehelle maksettavaa korvausta korotetaan 1.5.2018 alkaen 3,3 %:lla.

Muuta

Vähimmäistuntipalkat
Vähimmäistuntipalkkoja  koskevan taulukon palveluaikaa koskevaa porrastusta muutetaan 1.4.2019 alkaen. Jatkossa portaat ovat:

  • 0-2,5 vuotta
  • yli 2,5 vuotta – 4,5 vuotta
  • yli 4,5 vuotta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että seuraavaan vuosiportaaseen siirrytään 6 kk nykyistä aiemmin.

Harjoitteluaika
Harjoitteluaika on 1.2.2018 lukien enintään 6 kuukautta.

Koeaika ja määräaikaiset työsuhteet
Koeaika ja määräaikaisten työsuhteiden solmiminen määräytyy kulloinkin voimassaolevan työsopimuslain mukaan

Palkat ja takuupalkka
1. Vähimmäispalkat ovat sopimuksen liitteenä
2. Palkan perusteena voi olla myös tuntipalkan ja työsuoritteen ja –tuloksen yhdistelmä. Tällä perusteella sovitun palkan tulee keskimäärin vastata edellä 1. kohdassa tarkoitettua tuntipalkkaa.
3. Takuupalkka lasketaan kertomalla edellä 1- kohdassa tarkoitettu tuntipalkka kolmen kuukauden (nykyisin 6 kk) aikana tehtyjen säännöllisten työtuntien määrällä. Mikäli näin laskettu ansio on suurempi, kuin työntekijän saama ansio säännölliseltä työajalta, mahdollinen erotus maksetaan seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Työsuhteen päättyminen
Palkka on maksettava viimeistään työsuhteen päättymistä seuraavana päivänä. Ellei tämä palkkahallinnollisista syistä ole mahdollista, on palkka maksettava viimeistään 10. kalenteripäivänä työsuhteen päättymisestä.

Oma ilmoitus
Osana sairauspoissaolojen seurantaa ja hallintaa yrityksessä voi olla käytössä oma ilmoitus -menettely.

Perehdyttäjä
Henkilön, jonka tehtävänä on perehdyttää uusia työntekijöitä, työssäoppijoita tai harjoittelijoita tai valvoa näyttötutkintoja, on oltava ennalta määrätty ja ammattitaitoinen. Tällaiselle henkilölle on varattava riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseksi.

Luottamusmiessopimus
Luottamusmiessopimuksen selkeyttäminen

Uusimmat

Suosituimmat