Lakkoavustus, työtaisteluavustus

Työtaisteluavustus on yleensä lakkoon osallistuneelle työntekijälle maksettu avustus, jonka ammattiliitto maksaa. Usein puhutaankin lakkoavustuksesta. Työnantajan toimeenpanema työsulku on myös työtaistelutoimenpide ja sen ajalta maksetaan työntekijälle usein työtaisteluavustusta.

Avustuksella turvataan työntekijän toimeentuloa, kun työnantaja ei työtaistelun ajalta luonnollisestikaan maksa palkkaa.

Avustus maksetaan tavallisesti vain ammattiliittoihin kuuluville työntekijöille.

Työntekijän on pitänyt maksaa jäsenmaksunsa, jotta työtaisteluavustus voidaan maksaa.

Työtaisteluavustuksen maksamisesta ja suuruudesta päättää PAMin hallitus tai johtoryhmä tapauskohtaisesti. Muihin liittoihin järjestäytyneille työtaistelun piiriin kuuluville työntekijöille maksetaan työtaisteluavustusta samoin perustein kuin PAMin jäsenille.

PAM antaa erilliset ohjeet nettisivuillaan, kuinka lakkoavustusta haetaan. 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää