Liittokokous

Päivitetty: 15.01.2021

Neljän vuoden välein järjestettävä liittokokous käyttää ylintä päättävää valtaa PAMissa. Liittokokous määrittelee liiton tavoitteet ja hyväksyy toimintaohjelman. Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan, hallituksen puheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen, hallituksen ja valtuuston. 
 

Mistä liittokokouksessa on kyse?
 

PAMin varsinainen liittokokous pidetään joka neljäs vuosi kesäkuun loppuun mennessä. PAMin liittokokouksessa päätöksiä tekevät liiton jäsenet, jotka on ennen kokousta valittu vaaleilla kokousedustajiksi liittokokoukseen.

Liittokokous arvioi liiton toimintaa ja linjaa sekä päättää tulevasta toiminnasta ja tekee henkilövalinnat liiton hallintoon sekä luottamustehtäviin ja käsittelee ammattiosastojen jättämät aloitteet.

Liittokokouksessa on kulloinkin jäsenmäärään suhteutettu määrä kokousedustajia (1 edustaja/vaalipiirin alkavaa 600 jäsentä kohti). Kokousedustajat valitaan vaaleilla. Vaaleissa äänioikeus ja vaalikelpoisuus on PAMin jäsenillä, jotka eivät ole  vanhuuseläkkeellä tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeellä, eivät ole opiskelijajäseniä tai osastojen palkkaamia toimihenkilöitä.


PAMin edellinen liittokokous järjestetiin Helsingissä 4.-6.6.2019.  Kokouksessa  päätettiin liiton tavoiteohjelmasta ja kokouksessa liiton puheenjohtajaksi valittiin Annika Rönni-Sällisen.

Tutustu PAMin liittokokouksen tunnelmiin vuodelta 2019:

Huippuhetket

Kokoustallenne 4.6.2019

Kokoustallenne 5.6.2019

Kokoustallenne 6.6.2019

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia