Muokattu: 14.12.2016 - 15:27

Avainsanat: Luottamusmies, Työsuojeluvaltuutettu, Myymälätyö, Varastot

Luottamushenkilöiden vapautusajat ja korvaukset kaupan alalla

Luottamusmiehet

Korvaus

Yrityksen luottamusmiehelle maksetaan luottamusmieskorvausta hänen toimialueeseen kuuluvien työntekijöiden lukumäärän perusteella (riippumatta järjestäytyneisyydestä):

Korvaus 1.3.2016 alkaen:

korvauksia ei koroteta 1.2.2017

Työntekijöiden lukumäärä Korvaus euroa / kk
20 – 49 40
50 – 149 70
150 – 299 100
300 – 499 151
500 – 799 191
vähintään 800 sovitaan paikallisesti

Vapautusajat 

 

Työstävapautusaikaan oikeutetut 

Alla esitetyn taulukon mukainen työstävapautusaika annetaan ainoastaan yrityksen luottamusmiehelle, ellei yrityskohtaisesti toisin sovita. Yrityksen luottamusmiehelle annetaan työstävapautusaikaa hänen toimialueeseen kuuluvien työntekijöiden lukumäärän perusteella (riippumatta järjestäytyneisyydestä) seuraavasti:

Työntekijöiden lukumäärä Tuntia / viikko
20 – 49 3
50 – 149 5
150 – 299 12
300 – 499 20
500 – 799 30
vähintään 800 kokonaan työstä vapaa

Luottamusmiehen työsopimuksessa olevan viikkotyöajan alittaessa taulukon mukaisen työstävapautusajan sopimustunnit nostetaan luottamusmieskauden ajaksi lähinnä korkeampaan työstävapautusaikaan.

 

Työsuojeluvaltuutetut 

Korvaus 1.3.2016 alkaen:

Työntekijöiden lukumäärä Korvaus euroa / kk

20 – 49

40

50 – 149

70

150 – 299

100

300 – 499

151

500 – 799

191

vähintään 800 sovitaan paikallisesti

Työstävapautusajat

 

Työsuojeluvaltuutetulle annetaan työstävapautusaikaa työpaikan työntekijöiden lukumäärän perusteella (riippumatta järjestäytyneisyydestä). Alle 37.5 tuntia tekevät otetaan huomioon keskimääräisen viikkotyöajan suhteessa.

Työntekijöiden lukumäärä Työstävapautusaika tuntia / 4 viikossa
10 – 34 myymälä: 6 varasto: 6
35 – 59 myymälä: 8 varasto: 8
60 - 109 myymälä: 14 varasto: 16
110 – 159 myymälä: 22 varasto: 24
160 – 209 myymälä: 28 varasto: 33
 210 – 259 myymälä: 37 varasto: 41
260 – 309 myymälä: 43 varasto: 50
310 – 409 myymälä: 55 varasto: 62

Työsuojeluvaltuutetun työsopimuksessa olevan viikkotyöajan alittaessa taulukon mukaisen työstävapautusajan sopimustunnit nostetaan työsuojeluvaltuutetun toimikauden ajaksi lähinnä korkeampaan työstävapautusaikaan.

Uusimmat

Suosituimmat