Nollatuntisopimukset ja tarvittaessa töihin kutsuttavien sopimukset

Päivitetty: 18.02.2022

Nollatuntisopimuksilla tarkoitetaan puhekielessä erilaisia työsopimustyyppejä, joissa työaika vaihtelee enimmäis- ja vähimmäistuntimäärän puitteissa ja töihin tullaan tarvittaessa. Työehtosopimuksissa voidaan näille asettaa omia määräyksiä ja edellyttää keskimääräistä vähimmäistyöaikaa.

Työlainsäädännössä on 1.6.2018 lukien määritelty ns. vaihtelevan työajan työaikajärjestelyt.
Myös eri alojen työehtosopimuksista löytyy vastaavia määräyksiä.

Näiden lisäksi nollatuntisopimuksella työskenteleväksi mielletään myös mm. sellaiset tarvittaessa työhön kutsuttavat työntekijät, joilla jokainen työkeikka muodostaa erillisen määräaikaisen työsuhteen. 

Vaihtelevan työajan sopimukset lainsäädännössä

Työsopimuslaista löytyy määritelmä vaihtelevan työajan ehdosta. Sillä tarkoitetaan ensinnäkin työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika vaihtelee työsopimuksessa sovitun vähimmäis- ja enimmäismäärän välillä. Työsopimuksessa sovittu työaika voi siten olla esimerkiksi 0-40 tuntia viikossa tai 10-37,5 tuntia viikossa.

Vaihtelevan työajan ehdolla tarkoitetaan toisekseen järjestelyä, jossa jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä erikseen kutsuttaessa. Tällöin työajan vähimmäistuntimäärä on käytännössä nolla.

Työnantaja ei saa tehdä aloitetta vaihtelevan työajan ehdon käyttämisestä lainkaan, kun työnantajan työvoiman tarve on kiinteä.

Työntekijän vähimmäistyöaikaa ei saa myöskään sopia pienemmäksi kuin mitä työvoimatarve edellyttää. Vähimmäistyöaikaa voidaan tällä perusteella nostaa työsuhteen aikana, sillä työnantajan on neuvoteltava työntekijän kanssa vähimmäistyöajan päivittämisestä, jos edeltävän 6 kuukauden toteutunut työaika osoittaa, että vähimmäistyöaika on sovittu pienemmäksi kuin mitä työvoimantarve on.

Lisätyön teettäminen edellyttää, että vaihtelevan työajan sopimuksella työskentelevä työntekijä antaa kutakin kertaa varten erikseen tai lyhyehköksi ajanjaksoksi suostumusta . Laissa on lisäksi erikseen määräykset  työvuoroluettelon laadinnastasairausajan palkasta  ja irtisanomisajan palkasta.

Työehtosopimuksista voi löytyä omia määritelmiä vastaaville työaikaehdoille. Tarkista asia oman alasi työehtosopimuksesta, jonka löydät esimerkiksi täältä.

Työehtosopimus voi kieltää nollatuntisopimusten käytön

Työehtosopimuksessa on voitu kokonaan kieltää vaihtelevan työajan sopimusten käyttäminen. Esimerkiksi kaupan työehtosopimuksessa alle 37,5 tuntia työskentelevän työntekijän kanssa pitää sopia keskimääräisestä vähimmäistyöajasta.

Jos työntekijä kaupan alalla työskentelee "tarvittaessa kutsuttaessa" tai "erikseen kutsuttaessa",  muodostaa jokainen erikseen tarjottu työrupeama erillisen määräaikaisen työsuhteen. Jokaisen työsuhteen määräaikaisuudelle pitää olla lain mukaiset perusteet, joten työnantaja ei voi käyttää niitä, jos työn teettämistarve on jatkuvaa.

Työntekijällä on tällöin myös aina oikeus kieltäytyä tarjotuista työrupeamista.
Jos taas työntekijälle merkitään työvuorot työvuorolistaan eikä hänellä ole mahdollisuutta kieltäytyä niistä, se osoittaa, että kyseessä osa-aikaikainen työntekijä, jonka kanssa on sovittava keskimääräisestä vähimmäistyöajasta.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Huom! Puhelinpalvelut ajalla 26.9.–28.10.
   ma, ke ja pe klo 10–14. 

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Huom! Puhelinpalvelut ajalla 26.9.–28.10.
   ma, ke ja pe klo 10–14. 

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme