Omailmoitus sairauspoissaoloissa

Päivitetty: 13.01.2021

Omalla ilmoituksella sairauspoissaoloissa tarkoitetaan sellaista menettelyä, jossa työntekijä voi olla lyhytaikaisen sairauden takia pois töistä omalla ilmoituksellaan yleensä 1-3 päivää ilman lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta. Kilpailukykysopimuksen osana myös PAMin työehtosopimuksiin saatiin pykälä, jonka perusteella menettely on mahdollinen myös pamilaisilla aloilla.

Työehtosopimuksen pykälä tarkoittaa sitä, että omailmoitusmenettelyn käyttöönotosta voidaan sopia työpaikkakohtaisesti kunkin työehtosopimuksen työpaikkakohtaista sopimista koskevan pykälän mukaisesti. Menettely koskee enintään kolme kalenteripäivää kestäviä työntekijän omia sairauspoissaoloja ja vain lyhytkestoisia sairauksia, jotka eivät vaadi lääkärinhoitoa (esim. flunssa, vatsatauti). Sairastumisesta tulee ilmoittaa työnantajalle viipymättä.

Työnantaja voi palkanmaksun edellytyksenä velvoittaa työntekijän toimittamaan lääkärintodistuksen jo ensimmäisestä päivästä lukien, mikäli katsoo sen perustellusta syystä tarpeelliseksi. Tällainen syy voi liittyä esimerkiksi toistuviin lyhyisiin sairauspoissaoloihin, tapahtumainkulkuun työpaikalla ennen poissaoloa tai epäilyyn päihteiden väärinkäytöstä tai työkykyyn liittyvästä huolesta.

Työpaikkakohtaisesti sovittavia asioita voivat olla mm.
- keitä menettely koskee
- menettelyn voimassaolo koeaikana
- menettelyn noudattaminen sairauspoissaolojen ajoittuessa lomapäivien tai vapaapäivien yhteyteen
- menettelytavat sairauspoissaolon ilmoittamisessa ja kirjaamisessa
- kuinka toimitaan sairauden jatkuessa
- kuinka monta kertaa vuodessa voi olla poissa omalla ilmoituksella
- kuinka pitkäksi aikaa poissaolo-oikeus myönnetään kerrallaan
- väärinkäytöksien ennakointi ja työntekijän poistaminen menettelyn piiristä
- lääkärin määräämää poissaoloa ei jatketa omalla ilmoituksella

Työnantajaliitot kannustavat omailmoitusmenettelyn käyttöönottoon jäsenyrityksissään. Myös luottamushenkilöiden kannattaa olla aktiivisia, sillä menettely tutkitusti säästää aikaa, vaivaa ja rahaa sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta.

Alla linkki Työterveyslaitoksen vuoden 2016 alussa julkaisemaan selvitykseen omailmoitusmenettelyn hyödyistä. TTL on myös laatinut työpaikkoja varten ohjeen omailmoituksen käytöstä.

Omailmoitus –ohje työpaikoille omailmoituksen käytöstä, Pesonen, Halonen, Liira, Martimo

Omailmoitus - tutkimus sairauspoissaolojen omailmoituksen käyttöönotosta ja vaikutuksista. Sanna Pesonen, Jaana I. Halonen, Juha Liira. Työterveyslaitos 2016. www.julkari.fi

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme