Muokattu: 13.02.2015 - 08:53

Avainsanat: Edunvalvonta, Sopimusneuvottelut, Palkka, Työehtosopimus

Työehtosopimusneuvottelut

Miten työehtosopimus syntyy

Esitykset uusiksi työehtosopimuksiksi pyydetään ammattiosastoilta

Kun työehtosopimuskausi alkaa lähestyä loppuaan, pyydetään ammattiosastoilta esityksiä uusiksi työehtosopimuksiksi. PAMin sopimusasiantuntijat tekevät ammattiosastojen esityksistä yhteenvedon sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.

Uusien työehtosopimusesitysten käsittely

PAMin sopimusalatoimikunnat käsittelevät ammattiosastojen antamia esityksiä ja tekevät täsmennyksiä niihin.

Voimassa olevien työehtosopimusten irtisanominen

Voimassa olevat työehtosopimukset on irtisanottava. Päätökset sopimusten irtisanomisesta tekee PAMin hallitus. Voimassaolevat työehtosopimukset irtisanotaan yleensä kaksi kuukautta ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä.

Usein, ainakin laadulliset sopimustavoitteet, annetaan työnantajalle samalla, kun nykyiset työehtosopimukset irtisanotaan, palkankorotustavoitteet ehkä vasta myöhemmin. Myös työnantaja antaa omat esityksensä uudeksi työehtosopimukseksi.

Kun työehtosopimukset on irtisanottu

Kun työehtosopimusten irtisanomisaika on päättynyt, alkaa sopimukseton tila, ellei uusia sopimuksia ole tähän mennessä solmittu. Sopimuksettoman tilan aikana sovelletaan vanhan työehtosopimuksen määräyksiä siihen asti, kunnes uusi työehtosopimus on solmittu. Tätä kutsutaan jälkivaikutukseksi.

Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvollisuutta, mikä tarkoittaa, että työtaistelut eli lakot ovat mahdollisia – ja sopimuksettoman tilan pitkittyessä myös todennäköisiä.

Neuvottelujen aikana

Neuvottelujen aikana sopimusalatoimikunnat käsittelevät neuvottelutilannetta. Myös PAMin hallitus käsittelee neuvottelutilannetta säännöllisesti. Neuvotteluja käyvät PAMin ja työnantajaliiton edustajat omien tavoitteidensa pohjalta, kunnes päästään lopputulokseen jonka molemmat voivat hyväksyä.

Neuvottelutulosten syntyminen

Neuvottelutulokset käsitellään sopimusalatoimikunnissa.

PAMin hallitus hyväksyy tai hylkää lopulliset neuvottelutulokset sopimusalatoimikuntien esitysten pohjalta. Neuvottelutulos voidaan myös siirtää edustajiston päätettäväksi taijärjestää neuvoa antava jäsenäänestys niiden kesken, joita neuvoteltava sopimus koskee.

Myös työnantajien on hyväksyttävä lopulliset neuvottelutulokset.

Uudet sopimukset jäsenille

Uudet työehtosopimukset painetaan ja lisätään nettiin. Jäsenet voivat tilata oman alansa sopimuksen netistä.

Sopimusten voimaantullessa on tärkeää huolehtia, että sopimuksen ehdot tulevat täysimääräisesti työntekijöiden hyväksi, eli että sovitut parannukset toteutetaan työpaikoilla. Jokaisen työntekijän kannattaakin aina tarkistaa, että esim. palkka maksetaan oikein ja uuden työehtosopimuksen mukaan. Muuten neuvottelut on käyty turhaan.

Aiheeseen liittyvät

+