Työsuhteen päättyminen

Päivitetty: 02.04.2020

HUOM! Koronaepidemian vuoksi työ- ja työttömyysturvalainsäädäntöön on tehty väliaikaisia muutoksia. Niitä ei ole siirretty tähän tekstiin, vaan voit käydä katsomassa tehdyt muutokset täältä.

 

Määräaikainen työsopimus päättyy, kun määräaika umpeutuu tai sovittu työ tulee tehdyksi. Kumpikaan osapuoli ei voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta, ellei irtisanomisen mahdollisuudesta ole erikseen työsopimuksessa sovittu. Määräaikainen työsopimus voidaan purkaa, jos työsopimuslain edellytykset täyttyvät.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on voimassa niin kauan, kunnes joko työntekijä tai työnantaja sen irtisanoo. Irtisanomisaikoja tulee noudattaa. Ne löytyvät työehtosopimuksista.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanominen työnantajan puolelta on sallittua vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällaisia voivat olla työntekijän henkilöön liittyvä syy tai yritystoimintaan liittyvä taloudellinen ja tuotannollinen syy.

Ennen irtisanomista työnantajan on selvitettävä, voidaanko työntekijä työllistää yrityksessä tai konsernin muussa yrityksessä toisessa tehtävässä. Jos tämä on mahdollista, on työnantajan tarjottava vapaana olevaa työtä irtisanomisuhan alaiselle työntekijälle irtisanomisen välttämiseksi.

Jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen ilman hyväksyttävää syytä, on hän velvollinen suorittamaan korvausta laittomasta irtisanomisesta. Korvauksen määrä on työntekijän 3-24 kuukauden palkkaa vastaava rahamäärä.

Työntekijä ei ole velvollinen perustelemaan työsopimuksensa irtisanomista, mutta irtisanomisaikaa hänenkin on noudatettava.

Muista työsuhteen päättyessä

  • Tarkista, että sinulle on maksettu kaikki palkat, pyydä palkkatodistus
  • Tarkista, että olet saanut lomakorvauksen kaikista pitämättömistä lomista
  • Pyydä työtodistus
  • Ilmoittaudu työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi, jos sinulla ei ole tiedossa uutta työpaikkaa: lue lisää kassan sivuilta

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia