Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma on työpaikalla yhdessä laadittu ohjelma, joka kuvaa sitä, millä tavoin työsuojeluasiat järjestetään. Työsuojelun toimintaohjelmassa selvitetään työsuojeluvastuut ja työsuojelun toteuttamistavat sekä asetetaan tavoitteet työterveys-, työturvallisuus- ja työkykyä ylläpitävälle toiminnalle. Siinä selvitetään myös lakisääteiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat voivat olla yhdistettyjä ja ne voivat myös sisältyä työsuojelun toimintaohjelmaan.

Työsuojelun toimintaohjelma on työnantajakohtainen, ja sen laatimisvelvoite koskee kaikkia työnantajia.

Toimintaohjelman sisältö, muoto, laajuus ja toteutustapa määräytyvät yrityksen toimialan, koon, tuotanto- tai palvelutavan sekä arvioitujen työympäristöriskien mukaan.

Työsuojelun toimintaohjelma voidaan laatia yritystasolla ja määritellä ohjelmassa yrityksen yleiset toimintalinjat ja tavoitteet. Toimipistetasolla ohjelmaa tarkennetaan ja otetaan huomioon toimipisteiden erityisolosuhteet. Ohjelma voidaan laatia myös kullekin yrityksen toimipisteelle erikseen. Toimenpiteiden valinnan tulee perustua tehtyyn riskien arviointiin.

Työsuojelun toimintaohjelmassa tulisi käsitellä ainakin seuraavia asioita:

  • työsuojelutavoitteet
  • työsuojeluvastuut
  • työsuojelun organisointi
  • työterveyshuolto
  • työympäristön kuvaus ja kehittämistarpeet
  • työolojen seuranta
  • toimintaohjelman seuranta ja ylläpito

Toimintaohjelman tulee olla ohjaava työkalu. Siksi sitä on seurattava ja uudistettava, jos olosuhteet muuttuvat. Ohjelma tyypillisesti laaditaan työsuojelukaudeksi kerrallaan. On tärkeätä, että toimintaohjelmaan esitettyihin päämääriin, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoudutaan organisaation kaikilla tasoilla.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle