Työsuojelun toimintaohjelma

Päivitetty: 15.12.2020

Työsuojelun toimintaohjelma on työpaikalla yhteistoiminnassa laadittu suunnitelma, joka kuvaa sitä, millä tavoin työsuojelusta huolehditaan. Työsuojelun toimintaohjelmassa selvitetään työsuojeluvastuut ja työsuojelun toteuttamistavat sekä asetetaan tavoitteet työterveys-, työturvallisuus- ja työkykyä ylläpitävälle toiminnalle. Siinä selvitetään myös lakisääteiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat voivat olla yhdistettyjä ja ne voivat myös sisältyä työsuojelun toimintaohjelmaan.

Työsuojelun toimintaohjelma on työnantajakohtainen, ja sen laatimisvelvoite koskee kaikkia työnantajia.

Toimintaohjelman sisältö, muoto, laajuus ja toteutustapa määräytyvät yrityksen toimialan, koon, tuotanto- tai palvelutavan sekä arvioitujen työympäristöriskien mukaan.

Työsuojelun toimintaohjelma voidaan laatia yritystasolla ja määritellä ohjelmassa yrityksen yleiset toimintalinjat ja tavoitteet. Toimipistetasolla ohjelmaa tarkennetaan ja otetaan huomioon toimipisteiden erityisolosuhteet. Ohjelma voidaan laatia myös kullekin yrityksen toimipisteelle erikseen. Toimenpiteiden valinnan tulee perustua tehtyyn riskien arviointiin.

Työsuojelun toimintaohjelmassa tulisi käsitellä ainakin seuraavia asioita:

 • työsuojelutavoitteet
 • työsuojeluvastuut
 • työsuojelun organisointi
 • työterveyshuolto
 • työympäristön kuvaus ja kehittämistarpeet
 • työolojen seuranta
 • toimintaohjelman seuranta ja ylläpito

Toimintaohjelman tulee olla ohjaava työkalu. Siksi sitä on seurattava ja uudistettava, jos olosuhteet muuttuvat. Ohjelma tyypillisesti laaditaan työsuojelukaudeksi kerrallaan. On tärkeätä, että toimintaohjelmaan esitettyihin päämääriin, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoudutaan organisaation kaikilla tasoilla.

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle