Työsuojelun toimintaohjelma

Päivitetty: 19.01.2022

Työsuojelun toimintaohjelma on työpaikalla yhteistoiminnassa laadittu suunnitelma, jolla ohjataan työsuojelun toteutumista. Työsuojelun toimintaohjelmassa selvitetään työsuojeluvastuut ja tarpeelliset toimenpiteet sekä asetetaan tavoitteet työterveys-, työturvallisuus- ja työkykyä ylläpitävälle toiminnalle. Suunnitelmaan on mahdollista sisällyttää myös lakisääteiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. 

Työsuojelun toimintaohjelma on työnantajakohtainen, ja sen laatimisvelvoite koskee kaikkia työnantajia. Toimintaohjelman sisältö, muoto, laajuus ja toteutustapa määräytyvät yrityksen toimialan, koon, tuotanto- tai palvelutavan sekä arvioitujen työympäristöriskien mukaan.

Työsuojelun toimintaohjelma voidaan laatia yritystasolla ja määritellä ohjelmassa yrityksen yleiset toimintalinjat ja tavoitteet. Toimipistetasolla ohjelmaa tarkennetaan ja otetaan huomioon kunkin työntekopaikan olosuhteet. Ohjelma voidaan laatia myös kullekin yrityksen toimipisteelle erikseen. Työsuojelun hallintaan tähtäävien toimenpiteiden tulee perustua riskien arviointiin.

Työsuojelun toimintaohjelmassa tulisi käsitellä ainakin seuraavia asioita:

 • työsuojelutavoitteet
 • työsuojeluvastuut
 • työsuojelun organisointi
 • työterveyshuolto
 • työympäristön kuvaus ja kehittämistarpeet
 • työolojen seuranta
 • toimintaohjelman seuranta ja ylläpito

Toimintaohjelman tulee olla ohjaava työkalu. Siksi sitä on seurattava ja uudistettava, jos olosuhteet muuttuvat. Ohjelma tyypillisesti laaditaan työsuojelukaudeksi kerrallaan. On tärkeätä, että toimintaohjelmaan esitettyihin päämääriin, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoudutaan organisaation kaikilla tasoilla.

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme