Valtakunnansovittelija

Päivitetty: 17.12.2021

Valtakunnansovittelija on virkamies, joka sovittelee työmarkkinoiden työriitoja. Hän tekee sovintoehdotuksia silloin, kun työntekijä- ja työnantajaliitto eivät keskenään ole päässeet yksimielisyyteen työehtosopimuksen sisällöstä. Valtakunnansovittelijan tehtävänä on edistää myös työmarkkinoiden toimivuutta.

Jos ammattiliitto tai työnantajaliitto suunnittelee työtaistelua – esimerkiksi lakkoa tai työsulkua – sen on ilmoitettava siitä kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua alkamisajankohtaa valtakunnansovittelijan toimistoon. Valtakunnansovittelijan on tämän jälkeen ryhdyttävä toimeen riidan sovittelemiseksi. Valtakunnansovittelija voi myös itse ryhtyä toimenpiteisiin, jos sen tietoon tulee työriita, joka voi vaarantaa työrauhaa eli voi aiheuttaa esimerkiksi lakkoja tai työsulkuja.

Useimmiten sovittelua vaativa tilanne tulee vastaan silloin, kun työntekijäliitto ja työnantajaliitto neuvottelevat työntekijöiden työehdoista eli työehtosopimuksesta. Liittojen tavoitteet voivat olla kaukana toisistaan, ja jompikumpi osapuoli katkaisee neuvottelut tai antaa työtaisteluvaroituksen. Yleensä sovittelukierros alkaa, kun sovittelijalle on tehty ilmoitus työnseisauksesta.

Sovittelijan tehtävä on yrittää löytää kiistaan ratkaisua. Sovittelija kutsuu neuvotteluosapuolet saman pöydän ääreen.

Jos työtaistelusta katsotaan aiheutuvan kohtuutonta haittaa tai se kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin, valtakunnansovittelija voi esittää, että työtaistelua lykätään 14 vuorokaudella. Päätöksen tästä tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

Valtakunnansovittelija kutsuu työriidan osapuolet saman pöydän ääreen sovitteluun. Sovitteluun on pakko osallistua. Kuultuaan osapuolia sovittelija laatii tavallisesti sovintoesityksen, jolla riita saataisiin ratkaistua. Kumpikin osapuoli käsittelee esityksen sovittelijan antamassa ajassa ja voi joko hyväksyä tai hylätä sen.

Yleensä sovintoesitystä tehdessään valtakunnansovittelija arvioi yleistä tilannetta. Niinpä esimerkiksi sovintoesitysten palkkatasoon vaikuttaa se, minkälaisia sopimuksia työmarkkinoilla on tehty aikaisemmin. 

Valtakunnansovittelija on työ- ja elinkeinoministerin alainen virkamies. Hänet nimittää tehtävään valtioneuvosto eli maan hallitus. Valtakunnansovittelija johtaa valtakunnansovittelijan toimistoa. Se sijaitsee Helsingin Bulevardilla. 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme