Veikkaus Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Päivitetty: 14.01.2021

Veikkauksen yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista. Liiton neuvottelemat palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita työpaikalla tulee vähintään noudattaa.

Neuvotteluosapuolet
Palvelualojen ammattiliitto PAM, Palvelualojen työnantajat PALTA ja Sähköalojen ammattiliitto

Soveltamisala
Sopimusta sovelletaan Veikkaukseen työsuhteessa oleviin työntekijöihin, muun muassa Veikkauksen pelipaikkojen ja Casino Helsingin pelinhoitajiin ja pelimyyjiin.

Sopimuskausi
Työehtosopimus on voimassa 2.4.2020–31.1.2022.
Aiempi työehtosopimus oli voimassa 1.1.2019–31.1.2020

Huom! Korona-pandemian vuoksi työehdoissa ja työlainsäädännössä oli väliaikaisia muutoksia vuonna 2020. Tuotannollis-taloudellisista syistä 1.4.-31.12.2020 irtisanotuilla nk. takaisinottovelvoitteen pidentäminen vaikuttaa edelleen. Lisää takaisinottovelvoitteesta.

Veikkaus Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Veikkauksen työntekijöiden tasopalkkaluokat

 

Mitä uutta sopimuksessa edelliseen verrattuna?

Sopimukseen päivitettiin uuden työaikalain viittauspykälät. Työnantaja ja pääluottamusmies laativat yhdessä ohjeet viikonloppuvapaista ja osa-aikaisten työntekijöiden sopimustuntien tarkastelusta. 

Palkankorotukset

Vuosi 2020
 • 1.6.2020 palkkoihin ja taulukkopalkkoihin  1,5 %
 • 1.6.2020 ilta- ja yötyölisiin 1,5 %
 • Luottamusmies- ja tsv-korvauksia korotetaan 1.6.2020 3,2 %
Vuosi 2021
 • 1.6.2021 palkkoihin ja taulukkopalkkoihin 1,7 %
 • 1.6.2021 ilta- ja yötyölisiin 1,7 %

Sairausajan palkanmaksu muuttuu vuoden 2021 alusta niin, että jatkossa palkalliset sairauspäivät lasketaan poissaolotapauksittain. Tämä on oikeudenmukainen ja ennen kaikkea yhdenvertainen käytäntö saman työnantajan palveluksessa oleviin toimihenkilöihin verrattuna.

Viikonloppuvapaaohjeella pyritään takaamaan työntekijöille yksi perjantaista sunnuntaihin kestävä viikonloppuvapaa kerran kuudessa viikossa.

Osa-aikaisten työntekijöiden työsopimustuntien tarkasteluohjeen tavoitteena on saada työsopimustunnit paremmin vastaamaan todellisia tehtyjä tunteja.
 

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle