Veikkaus Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Päivitetty: 02.06.2022

Veikkauksen yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista. Liiton neuvottelemat palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita työpaikalla tulee vähintään noudattaa.

Neuvotteluosapuolet
Palvelualojen ammattiliitto PAM, Palvelualojen työnantajat PALTA ja Sähköalojen ammattiliitto

Soveltamisala
Sopimusta sovelletaan Veikkaukseen työsuhteessa oleviin työntekijöihin, muun muassa Veikkauksen pelipaikkojen ja Casino Helsingin pelinhoitajiin ja pelimyyjiin.

 

Veikkauksen työntekijöiden palkka ja erilaiset korvaukset 1.5.2022 alkaen
Veikkauksen uusi työehtosopimus päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

 

Mitä uutta?

Sopimuskausi on 24.2.2022 – 31.1.2024.

Voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä ole kirjallisesti irtisanottu kummaltakaan puolelta viimeistään kuukautta ennen sopimusjakson päättymistä. Sopijaosapuolet neuvottelevat optiovuoden palkkaratkaisun 15.12.2022 mennessä.

 

Mikä muuttuu?

 

Palkkaratkaisu 2022

Palkkoja korotetaan 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella.

Palkkataulukoita korotetaan 1.5.2022 lähtien 2,0 %:lla

Työehtosopimuksen mukaisia ilta- ja yötyölisiä (11 §) korotetaan 1.5.2022 lähtien 2,0 %:lla

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.5.2022 lukien 2,0 %:lla.

 

Palkkaratkaisu 2023

Vuoden 2023 palkankorotuksista sovitaan 15.12.2022 mennessä. Ellei vuoden 2023 palkantarkistuksista saavuteta ratkaisua 15.12.2022 mennessä, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.1.2023, ellei toisin sovita.

 

7 § Jaksotyö

Mikäli vuorokautinen työaika on seitsemää tuntia pitempi, työntekijälle annetaan työn aikana vähintään puoli tuntia kestävä lepotauko. Mikäli työntekijä ei saa esteettömästi poistua työpaikalta työvuoron aikana, luetaan lepotauko työaikaan.

Arkipyhävapaa annetaan ansaintaa seuraavan vuosineljänneksen aikana, ellei työntekijän kanssa toisin sovita. Muutos astuu voimaan 1.4.2022

 

4 § Työsuhteen päättyminen

Mahdollistettiin toisin sopiminen irtisanomisaikojen osalta.

 

Muut sovitut asiat:

Jatketaan edellisen neuvottelukierroksen aikana sovittujen seuraavien työryhmien työtä:

1. Esihenkilöohjeen laatiminen viikonloppuvapaaseen

Työnantaja ja pääluottamusmies laativat yhdessä esihenkilöohjeen, jonka mukaan työvuorolistaan pyritään suunnittelemaan TES 7 § 7. kohdan mukainen viikonloppuvapaa siten, että myös viikonloppuvapaata edeltävä perjantai suunniteltaisiin vapaaksi.

2. Ohjeen laatiminen osa-aikaisten työsopimustuntien tarkastelusta

Työnantaja laatii yhdessä pääluottamusmiehen kanssa esimiehille ohjeen siitä, miten tarkastellaan osa-aikaisten työntekijöiden työsopimusten tunteja suhteessa toteutuneisiin tunteihin.

 

 

Veikkaus Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus (vanha)

Työehtosopimuksen näköisversioon voit tutustua tästä

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä (Huom! uusinta tessiä ei ole vielä verkkokaupassa)

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä (Huom! uusinta tessiä ei ole vielä verkkokaupassa)

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme