Hyppää sisältöön
Uutiset

18.03.2024 16:11

EU-maat hyväksyivät yritysvastuudirektiivin

Euroopan jäsenmaat hyväksyivät kiistellyn yritysvastuudirektiivin perjantaina. PAMin kansainvälisten asioiden asiantuntija Tiina Huotari pitää sitä tärkeänä edistysaskeleena ihmisoikeuksien, ympäristön ja vastuullisen liiketoiminnan hyväksi.


– Tämä on ensimmäinen yritysvastuuta koskeva lainsäädäntö, joka koskettaa myös Suomea. Tärkeä ja historiallinen askel eteenpäin, sanoo PAMin kansainvälisten asioiden asiantuntija Tiina Huotari.

Yritysvastuudirektiivi asettaa ensimmäistä kertaa suurille yrityksille velvollisuuden selvittää toimintaansa liittyvät haitalliset ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset sekä puuttua niihin. Direktiiviä sovelletaan asteittain yrityksen koon mukaan. Tiukimmillaan se tulee koskemaan yrityksiä, joissa on vähintään 1000 työntekijää ja joiden liikevaihto on 450 miljoonaa euroa. Direktiivin piiriin kuuluvia yrityksiä on noin 5400, joista Finnwatchin mukaan Suomessa on 139.

Merkittäviä muutoksia viime hetkellä

Yritysvastuudirektiivi on ollut valmisteilla jo vuosia. EU:n neuvosto ja parlamentti pääsivät joulukuussa sopuun sen sisällöstä. Sen jälkeen nähtiin monia vaiheita, ja direktiivi näytti jopa kaatuvan muun muassa Saksan, Suomen, Ruotsin, Viron ja Italian viime hetken vastustukseen. Lopulta direktiiviin tehtiin viime hetkellä merkittäviä muutoksia ja se hyväksyttiin lievennetyssä muodossa.

– Ikävää tässä oli, että Suomi oli vaatimassa heikennyksiä direktiiviin. Se, että lähdetään avaamaan normaalilla lainsäädäntöprosessilla jo sovittuja asioita, ei anna hyvää kuvaa Suomesta jäsenmaana ja tuhoaa luottamusta, Huotari sanoo.

Lopullisessa tuloksessa hän pitää valitettavana sitä, että direktiivi koskee alunperin sovittuun tekstiin verrattuna paljon pienempää joukkoa yrityksiä. Lisäksi direktiivissä ei enää nimetä riskialoja kuten tekstiiliteollisuus tai maatalous, joille tulisi tiukemmat velvoitteet. Ryhmäkanneoikeuteen tuli myös lievennyksiä. PAM on pitänyt sitä keskeisenä yritysten laiminlyöntien aiheuttamien ihmisloukkausten uhrien suojelemiseksi.

Työ yritysten vastuullisuuden lisäämiseksi jatkuu

– Tämä laki on vasta ensimmäinen askel. EU-tason työtä yritysten vastuullisuuden lisäämiseksi pitää jatkaa, Huotari sanoo.

Hänen mukaansa on monia hyviä esimerkkejä siitä, että siihen on tahtoa.

– Esimerkiksi hiljattain hyväksyttiin asetus, joka kieltää pakkotyöllä tuotettujen tuotteiden pääsyn EU-markkinoille.

Seuraavaksi yritysvastuudirektiivi etenee Euroopan parlamentin äänestyksiin. Kun direktiivi on astunut voimaan, jäsenmaiden tulee viedä sen sisältämät velvoitteet kansalliseen lainsäädäntöön.

Teksti: Minna Raitapuro
Kuva: Shutterstock

20.3.2024 päivitetty ryhmäkanneoikeudesta kertovaa kohtaa.

Haku