Hyppää sisältöön
Artikkelit

20.05.2022 09:51

Viimeksi päivitetty: 20.05.2024

Kesätyö alkamassa palvelualalla? – Nämä 5 asiaa on jokaisen kesätyöntekijän hyvä tietää

Kun otat haltuun kesätyösuhteen perusasiat, voit aloittaa uudessa työpaikassa turvallisin mielin ja väistät monta ongelmatilannetta.

Nappasitko itsellesi kesäduunin? Onneksi olkoon!

Ennen kuin hyppäät hommiin, tutustu alle kokoamiimme vinkkeihin kesätyöntekijöille. Niiden avulla varmistat, että sinulle kuuluvat työelämän oikeudet toteutuvat kesätyösuhteessasi.

1. Tee aina kirjallinen työsopimus

Työsopimus turvaa monelta huolelta. Ennen kuin aloitat uudessa kesätyöpaikassa, kannattaa työsopimus tehdä kirjallisesti. Työsopimuksesta tulee löytyä ainakin palkka, työaika, työtehtävät, työsuhteen pituus eli sen alku- ja loppupäivämäärä, irtisanomisaika ja noudatettava työehtosopimus.

Varmista, että työsopimukseen on kirjattu vähimmäistyöaika eli maininta siitä, kuinka monta tuntia viikossa ainakin tulet tekemään työtä. Niin kutsutut nollatuntisopimukset ja tarvittaessa töihin kutsuttavat työsopimukset voivat aiheuttaa ikäviä yllätyksiä kesätyöntekijälle, sillä ne eivät takaa yhtään ainoaa työtuntia tai työvuoroa. Silloin myös odotetut ansiot voivat jäädä kokonaan saamatta tai odotettua pienemmiksi. Esimerkiksi kaupan alan työehtosopimus kieltää nollatuntisopimusten käytön kokonaan alalla.

Työsopimusta ei ole pakko allekirjoittaa heti, vaan työnantajalta voi pyytää aikaa työsopimukseen perehtymistä varten. Työsopimukseen voi tutustua rauhassa myös läheisen ihmisen kanssa, ja toimittaa myöhemmin allekirjoitettuna työnantajalle.

Tarkista myös, että työstäsi maksettava palkka on reilu. Siitä, paljonko palvelualoilla tehtävästä työstä kuuluu saada palkkaa, on sovittu alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Esimerkiksi myyjän vähimmäispalkka määritellään kaupan alan työehtosopimuksessa ja tarjoilijan vähimmäispalkka matkailu- ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevasta työehtosopimuksessa. Työsopimuksella ei voi sopia huonompia työehtoja, eli esimerkiksi pienenpää palkkaa kuin mitä alan työehtosopimuksessa on sovittu.

Lue lisää työsopimuksesta

2. Määräaikainen työsuhde velvoittaa molempia osapuolia

Kesätyösuhteet solmitaan usein määräajaksi. Määräaikainen työsuhde velvoittaa niin työnantajia kuin työntekijöitä. On hyvä huomata, että määräaikaisesta työsuhteesta voi irtisanoutua ennen sen päättymistä vain, jos siitä sovitaan erikseen työnantajan kanssa.

Määräaikaisissa kesätyösuhteissa voi olla myös koeaika, jos siitä on sovittu työsopimuksessa. Koeajan tarkoituksena on selvittää, vastaako tehty työsopimus puolin ja toisin etukäteisodotuksia. Koeajan pituudesta on usein sovittu työehtosopimuksessa. Se voi olla korkeintaan puolet työsuhteen kestosta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Koeajan puitteissa työsopimus työntekijä tai työnantaja voivat päättää työsuhteen. Mikäli työnantaja haluaa purkaa sopimuksen koeajalla, taustalla on kuitenkin aina oltava asiallinen syy. Jos työsopimuksessa ei ole mainintaa koeajasta, se tarkoittaa, että työsuhteessa ei sitä ole.

3. Kesätyöntekijälle kuuluu perehdytys

Kun aloitat kesätyöpaikassasi, sinulla on työturvallisuuslain takaama oikeus saada perehdytys eli opastusta työtehtäviin ja työpaikan sääntöihin. Perehdytyksessä sinulle opetetaan työtehtävät, työvälineiden oikea ja turvallinen käyttö sekä työpaikan käytäntöjä. Perehdytys kuuluu kaikille kesätyöntekijöille huolimatta siitä, minkä alan työtä olet menossa tekemään.

Kysy rohkeasti perehdytyksen aikana aina, kun mieleesi nousee kysymys. Selvitä myös työpaikan taukokäytännöt, mikäli niitä ei sinulle ole selitetty.

Jos perehdytystä ei anneta, kannattaa asia ottaa viipyilemättä esille esimiehen tai työpaikan luottamushenkilön eli työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen kanssa.

4. Pidä kirjaa tehdyistä työtunneista ja säilytä työvuoroluettelot

Työvuorolistaan tai -luetteloon merkitään sinulle osoitetut työvuorot. Työntekijän kuuluu saada kirjallinen työvuoroluettelo ennakkoon, esimerkiksi kaupan alalla viimeistään kahta viikkoa ennen siihen merkityn ajanjakson aloittamista ja matkailu- ja ravintola-alalla viikkoa ennen. Säilytä kaikki saamasi työvuorolistat tallessa.

Heti kesätyön alussa kannattaa myös alkaa pitää kirjaa kaikista tehdyistä työtunneista. Merkitse ylös paperille, vihkoon tai sähköisesti päivämäärä sekä työvuoron aloitus- ja lopetusajat. Kun sinulla on ylhäällä kaikki tekemäsi tunnit, voit tarkistaa palkkakuitistasi, että palkkasi ja sinulle mahdollisesti kuuluvat lisät on maksettu oikein.

Lataa tästä valmis lomake työajan seurantaan (tyosuojelu.fi-sivustolta)

PAMin tietoon tulee vuosittain lukuisia tilanteita, joissa kesätyöntekijöille on maksettu puutteellista palkkaa. Siksi on tärkeää pitää kirjaa työtunneista ja verrata sitä palkkalaskelmaan.

5. Kiinnitä huomioita sosiaalisessa mediassa toimimiseen

Sosiaalisen median käyttöön ja siellä toimimiseen kannattaa kiinnittää huomiota työpaikan saamisen jälkeen ja työsuhteen aikana. Vaikka työntekijöillä on sananvapaus, tulee sen mukana myös vastuu sanomisista. Työnantajan yritykseen liittyviä salaisia tietoja ei esimerkiksi saa kertoa eteenpäin. Jos epäilet, että työnantaja toimii lain vastaisesti tai muuten väärin, kannattaa asiasta puhua työpaikan luottamusmiehelle.

Avainsanat:

työsuhde

Haku