Työsopimus

Päivitetty: 28.12.2021

Työsopimuksella työntekijä ja työnantaja sopivat, millä ehdoilla työntekijä tulee työnantajan palvelukseen. Työsopimus on aina kahdenkeskinen sopimus. Työsopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Työsopimus tehdään kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti. Kirjallinen työsopimus on aina parempi kuin suullinen. Yksi kappale työsopimuksesta jää sinulle itsellesi ja yksi työnantajalle. Lain mukaan työsopimus on yhtä pätevä olipa se tehty suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Suullisessa sopimuksessa on kuitenkin aina se ongelma, että ajan mittaan sovittujen asioiden muistaminen voi olla vaikeaa tai sopijat voivat muistaa asiat eri tavalla.

Työsopimusta ei saa solmia heikoimmin ehdoin kuin mitä työehtosopimuksessa on sovittu. Työehtosopimusta paremmista työehdoista sen sijaan voi sopia työsopimuksessa. Voit tarkistaa työnantajalta tai luottamusmieheltä, mitä työehtosopimusta työpaikallasi noudatetaan.

Ainakin nämä pitää työsopimuksessa olla

 • Työnantajan ja työntekijän nimi ja henkilötunnus sekä koti- ja liikepaikka
 • Työsopimuksen voimassaolo (onko kyse toistaiseksi voimassaolevasta vai määräaikaisesta työsopimuksesta)
 • Määräaikaisessa sopimuksessa työsuhteen kesto ja peruste määräaikaisuudelle
 • Työaika
 • Työtehtävät
 • Palkka ja palkanmaksukausi
 • Vuosiloma
 • Irtisanomisaika
 • Noudatettava työehtosopimus
 • Päiväys ja allekirjoitus

 

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia