Skip to content
Artiklar

20.03.2024 09:50

Sommarjobb inom servicebranschen? –5 saker alla sommarjobbare behöver veta

När du känner till spelreglerna i arbetslivet kan du tryggt börja på ditt sommarjobb och undvika många problem.

Lyckades du få ett sommarjobb? Grattis!

Innan du sätter i gång, kolla in våra tips för dig som ska sommarjobba. De hjälper dig att se till att du får de rättigheter du ska ha på jobbet.

1. Gör alltid ett skriftligt arbetsavtal

Ett arbetsavtal skyddar dig från många bekymmer. Innan du börjar på din nya sommararbetsplats lönar det sig att göra ett skriftligt arbetsavtal. Arbetsavtalet ska innehålla åtminstone lön, arbetstid, arbetsuppgifter, anställningsförhållandets längd, dvs. start- och slutdatum, uppsägningstid och det kollektivavtal som tillämpas.

Se till att det i arbetsavtalet står hur många timmar du minst ska arbeta per vecka. Så kallade nollavtal och avtal där den anställda kallas in vid behov kan orsaka tråkiga överraskningar för en sommaranställd, för de garanterar inte en enda arbetstimme eller ett enda arbetsskift. Då kan det också hända att man inte alls får de inkomster man förväntat sig eller att de blir mindre än väntat. Till exempel förbjuder kollektivavtalet inom handeln helt nollavtal.

Du måste inte underteckna arbetsavtalet genast, utan du kan be arbetsgivaren om tid att bekanta dig med avtalet. Du kan också gå igenom avtalet i lugn och ro tillsammans med någon närstående och lämna in avtalet undertecknat till arbetsgivaren senare.

Kontrollera också att lönen som betalas för ditt arbete är rättvis. Hur mycket du ska få betalt för arbete inom servicebranscherna finns avtalat i de branschspecifika kollektivavtalen. Till exempel fastställs minimilönen för en försäljare i kollektivavtalet för handeln och minimilönen för en servitör i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidsbranschen. Med ett arbetsavtal kan man inte avtala om sämre arbetsvillkor, till exempel lägre lön än vad som avtalats i branschens kollektivavtal.

Läs mer om arbetsavtal

2. En visstidsanställning binder båda parterna

Sommaranställningar är ofta tidsbundna. En visstidsanställning förpliktar såväl arbetsgivarna som arbetstagarna. Det är bra att notera att du kan säga upp ett tidsbundet anställningsförhållande innan det löper ut endast om du avtalar om detta separat med arbetsgivaren.

Det kan också förekomma prövotid vid tidsbundna sommarjobb, om man kommit överens om det i arbetsavtalet. Syftet med prövotiden är att ta reda på om arbetsavtalet motsvarar förväntningarna från båda sidorna. Prövotidens längd har ofta avtalats i kollektivavtalet. Den kan vara högst hälften av anställningens längd, men dock inte längre än sex månader.

Inom ramarna för prövotiden kan arbetstagaren eller arbetsgivaren avsluta anställningen. Om arbetsgivaren vill häva avtalet under prövotiden måste det dock alltid finnas en saklig orsak till detta. Om prövotiden inte nämns i arbetsavtalet innebär det att det inte finns någon sådan i anställningen.

3. Sommaranställda har rätt till introduktion i arbetet

När du börjar på ditt sommarjobb har du enligt arbetarskyddslagen rätt att få introduktion i arbetet, dvs. handledning i arbetsuppgifterna och reglerna på arbetsplatsen. Under introduktionen får du lära dig arbetsuppgifterna, hur man använder arbetsredskapen rätt och på ett säkert sätt, samt information om praxisen på arbetsplatsen. Alla sommaranställda har rätt till introduktion, oberoende av vilken bransch du ska arbeta inom.

Alltid när du undrar över något under introduktionen ska du fråga om saken. Ta också reda på arbetsplatsens praxis gällande raster om de inte har förklarats för dig.

Om du inte får någon introduktion ska du genast ta upp saken med chefen eller en av arbetsplatsens förtroendevalda, dvs. arbetarskyddsfullmäktig eller med förtroendeman.

4. Skriv upp alla timmarna du jobbat och spara arbetsschemat

I arbetsschemat eller arbetsskiftsförteckningen antecknas de arbetsskift som du ska jobba. Arbetstagaren ska få arbetsschemat skriftligt på förhand, till exempel inom handeln senast två veckor före början på den period som anges i förteckningen och inom turism- och restaurangbranschen en vecka på förhand. Spara alla arbetsscheman som du fått.

Genast då sommarjobbet börjar lönar det sig också att börja föra bok över de timmar du jobbat. Skriv på ett papper, i ett häfte eller elektroniskt upp datumen samt tidpunkterna då arbetsskiftet börjat och slutat. Då du har skrivit upp alla timmar du arbetat kan du kontrollera i ditt lönekvitto att din lön och de eventuella tillägg du har rätt till har betalats ut rätt.

Här kan du ladda ner en färdig blankett för uppföljning av arbetstiden (på finska)

Varje år får vi på PAM veta om många situationer där sommarjobbare har fått för lite betalt. Därför är det viktigt att föra bok över arbetstimmarna och jämföra uppgifterna med lönekvittot.

5. Fundera vad du postar på sociala medier

Efter att du fått ett jobb och under anställningsförhållandet lönar det sig att vara uppmärksam på din aktivitet i sociala medier. Även om de anställda har yttrandefrihet, innebär det även att man har ett ansvar för det man säger. Till exempel får konfidentiell information som rör arbetsgivarens verksamhet inte föras vidare. Om du misstänker att arbetsgivaren agerar olagligt eller annars fel, lönar det sig att tala om saken med förtroendemannen på arbetsplatsen.

Keywords:

anställning

Sök