Liitosta eroaminen

Liitosta eroaminen/Anmälan om utträde ur PAM/Notice of membership resignation