Skip to content

Utträde ur PAM

En livsförändring är inget skäl att gå ur förbundet – meddela om oavlönad frånvaro

Du behöver inte gå ur förbundet om din livssituation förändras. Du har rätt till befrielse från medlemsavgiften så länge din löneinkomst är avbruten.

Du behöver inte gå ur förbundet om du exempelvis börjar studera på heltid, blir familjeledig, inleder beväringstjänst eller får sjuk- eller arbetslöshetsdagpenning från FPA. Du har istället rätt till befrielse från medlemsavgiften så länge din löneinkomst är avbruten. Du behåller ditt medlemskap under den tid du är befriad från medlemsavgift. Du börjar betala medlemsavgift först när du kommer tillbaka till arbetslivet.

Läs mer om livsförandringar som ger rätt till befrielse från medlemsavgiften.

Du behöver inte meddela PAM, om du får lön eller förmåner som betalas av arbetslöshetskassan. Det enklast sättet att meddela om betalningsfria månader är att logga in i PAM:s e-tjänst med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Kom också ihåg att meddela PAM när du återvänder till arbetslivet, så att du kan börja betala medlemsavgift på nytt och du behåller ditt medlemskap.

Om du inte är nöjd med den service du fått – ge respons i stället för att gå ur förbundet

Om du inte är nöjd med den service du fått, ber vi dig ge respons i stället för att gå ur förbundet. Vi gör vårt bästa för att utveckla våra tjänster och vår verksamhet och därför är direkt respons från medlemmarna värdefull för oss.

Varje medlem är viktig för oss och tillsammans kan vi påverka och förbättra våra gemensamma intressen i servicebranscherna!

Om du ändå vill gå ur förbundet, gör en anmälan om utträde

Om du ändå vill gå ur förbundet, anmäl utträdet på en blankett.

Om din arbetsgivare har tagit ut medlemsavgiften från lönen, be löneräkningen på din arbetsplats att upphöra med det från och med den dag du meddelat PAM att du går ur förbundet. Kom också ihåg att kontrollera på nästa lönespecifikation att fackföreningsavgiften inte har tagits ut från lönen.

En medlem anses ha gått ur förbundet från och med det datum som medlemmen själv har angett som sista datum. Datumet kan dock inte vara i det förflutna, det vill säga medlemsavgifter som redan betalats återbetalas inte. Om medlemsavgiften inte har betalats ända till den dag då utträdet sker, ska medlemskapet anses upphöra den dag till och med vilken medlemsavgiften har betalats.

Kom ihåg att du alltid är välkommen tillbaka som medlem i PAM oavsett varför du gick ur!

Sök