Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuhde » Palkka ja lomaraha » Näin tarkistat palkkasi
Viimeksi päivitetty: 23.05.2024

Näin tarkistat palkkasi – lue palkkatositetta oikein

Mitä tarkoittaa palkkalaskelman TyEL ja TVM? Tulkitse oikein palkkakuittiasi ja tarkista palkkasi näiden vinkkien avulla.

Tarkista aina oman alasi työehtosopimuksesta, millaista palkkaa sinulle kuuluu maksaa.

Tarkista, että sait palkkasi oikein

Palkanmaksussa voi tulla virheitä. Siksi palkkaa ja työaikaa kannattaa seurata. Pyydä kaikki palkkaan liittyvät keskustelut kirjallisena. Niin on helpompi todistaa, mitä on sovittu.

1. Pidä työkirjanpitoa.

Merkitse tekemäsi työtunnit esimerkiksi paperiseen kalenteriin. Sitä voi tarvittaessa käyttää vuosienkin jälkeen todisteena. PAMin kalenteri on hyvä apuväline.

2. Tarkista aina palkkatositteesi.

Työnantajan kuuluu toimittaa työntekijälle palkkalaskelma (palkkatosite, palkkakuitti, tilinauha) aina palkanmaksun yhteydessä. Tarkista se ja vertaa työaikakirjanpitoosi. Täsmääkö tekemiesi tuntien määrä? Saitko myös kaikki lisät? Pidä palkkatositteesi tallella. Katso alta vinkit tositteen lukemiseen.

3. Pyydä työnantajalta oikaisua.

Jos palkkaa jäi saamatta, huomaat virheitä tai puutteita, ota saman tien yhteys työnantajaan ja selvitä asia. Useimmiten kyse on inhimillisestä erehdyksestä, jonka oikaiseminen vaatii vain huomautuksen.

4. Hae apua tarvittaessa

Jos olet epävarma, onko palkkasi maksettu oikein, tarkista asia työpaikkasi luottamusmieheltä. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ole yhteydessä liittoon. Luottamusmies tai liitto auttavat ja hoitavat asiaa eteenpäin. Ota yhteyttä.

Hurjimmissa tapauksissa työntekijä on saanut jälkikäteen luottamusmiehen tai liiton avulla useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat, esimerkiksi maksamattomat työaikalisät.

Tarkista palkkatositteesi näillä ohjeilla

Palkkatosite, johon on numeroin merkitty kohdat, joita käsitellään tekstissä.
 1. Yhteystiedot
  Varmista, että henkilötietosi ja pankkitilitiedot ovat ajan tasalla.
 2. Palkanmaksukausi
  Palkanmaksukausi on se aikaväli, jonka ajalta tehdystä työstä kyseinen palkka maksetaan.
 3. Palkka
  Peruspalkka voidaan maksaa kuukausi-, tunti- tai urakkapalkkana. Palvelualojen vähimmäispalkoista on sovittu PAMin ja työnantajaliittojen tekemissä työehtosopimuksissa. Työntekijä ja työnantaja eivät voi työsopimuksessa sopia näitä vähimmäispalkkoja huonommasta palkasta. Sen sijaan paremmasta palkasta voi aina sopia. Tutustu oman alasi työehtosopimukseen.
 4. Työaikalisät
  Erilaiset lisät ovat olennainen osa palkkaa. Lisät voivat muodostua esimerkiksi iltatyöstä, lauantaityöstä, sunnuntaina tai pyhäpäivinä tehdystä työstä tai ylityöstä. Eri aloilla lisät eroavat toisistaan. Myös se, milloin ilta-, lauantai- tai yötyökorvauksiin oikeuttava aika alkaa, vaihtelee. Tarkista oman alasi työehtosopimuksesta, miten lisistä ja niiden maksuperusteista on sovittu.
 5. Korotettuun palkkaan oikeuttava lisä- ja ylityö
  Tehtyjen lisä- ja ylitöiden tulee näkyä palkkalaskelmassa. Monella alalla keskimäärin 37,5–40 tuntia viikossa ylittävästä työstä maksetaan yleensä 50 %:lla korotettua palkkaa. Lisä- ja ylityöstä on eri työehtosopimuksissa erilaisia määräyksiä. Tarkista oman alasi työehtosopimuksesta, miten lisä- ja ylityöstä ja siitä maksettavista korvauksista on sovittu. Ylityöstä tulee aina sopia työnantajan ja työntekijän kesken.
 6. Verot
  Palkkatositteessa näkyy oman verokorttisi tiedot. Samaa verokorttia käytetään niin pää- kuin sivutoimessa, ja verokortissa on koko vuodelle vain yksi tuloraja. Jos tulot ovat muuttuneet tai tuloraja näyttää ylittyvän, kannattaa verokorttia päivittää ajan tasaisilla tulotiedoilla ja toimittaa se hyvissä ajoin työnantajalle.
 7. Työeläkemaksu
  Lakisääteistä työeläkemaksua peritään suhteessa työntekijöille maksettaviin palkkoihin. Yksityisillä ja julkisilla aloilla työeläkemaksun maksavat työntekijät ja työnantajat yhdessä. Vuonna 2022 yksityisalojen työntekijöiden eläkelain eli TyEL:n mukainen työeläkemaksu on keskimäärin 24,85 % työntekijälle maksettavasta palkkasummasta. Työntekijän maksuosuus tästä on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä työntekijöillä 7,15 % ja 53–62-vuotiailla 8,65 %. Työnantajan maksuosuus on keskimäärin 17,40 %.
 8. Työttömyysvakuutusmaksu
  Lakisääteistä työttömyysvakuutusmaksua maksavat kaikki työnantajat ja 18–64-vuotiaat palkansaajat. Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan työttömyysetuuksia eli työttömyyskassojen maksamaa ansiosidonnaista ansiopäivärahaa sekä Kelan maksamaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Vuonna 2022 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,50 % palkasta.
 9. Ay-jäsenmaksu
  Jos olet tehnyt työnantajasi kanssa perintäsopimuksen, palkastasi vähennetään automaattisesti PAMin 1,5 %:n jäsenmaksu. Perintäsopimus koskee vain yhtä työnantajaa. Jos sinulla on useampia työnantajia, tulee perintäsopimus tehdä jokaisen kanssa erikseen. Liiton jäsenmaksut ovat sinulle kokonaan verovähennyskelpoisia.
 10. Lomapalkka, lomaraha/lomaltapaluuraha ja lomakorvaus
  Kun olet palkkakauden aikana vuosilomalla, lomapalkan tulee näkyä palkkalaskelmassa. Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle laskelman, josta ilmenevät lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus ja määräytymisen perusteet.

Lomarahasta on sovittu työehtosopimuksissa. Kun työntekijä pitää lomaa, se on 50 % vuosilomapalkasta.

Lyhyissä työsuhteissa tai jos teet monelle työnantajalle osa-aikatöitä, vuosilomaa ei aina ehditä pitää työsuhteen aikana. Silloin se maksetaan lomakorvauksena. Työsuhteen päättyessä lomakorvauksena maksetaan myös ansaitut, mutta pitämättömät lomat.

Lue myös

Haku