Skip to content
Senast uppdaterad: 10.04.2024

Semester intjänas med arbetade månader

Semestern bestäms enligt semesterlagen och kollektivavtalen. Handel, turism-, restaurang- och fritidstjänster och fastighetstjänster är exempel på branscher som har egna semesterbestämmelser.

Om det inte finns bestämmelser om semester i kollektivavtalet tillämpas semesterlagen.  

Hur intjänas semester? 

Enligt huvudregeln tjänar arbetstagaren in semester för varje kalendermånad som innehåller minst 14 arbetsdagar. Den som jobbar färre än 14 arbetsdagar under en månad, tjänar in semester för de månader de jobbat minst 35 arbetstimmar. 

Semestern intjänas mellan 1 april och 31 mars. Denna period kallas kvalifikationsår. En kalendermånad som berättigar till semesterdagar kallas full kvalifikationsmånad. 

  • Om anställningen har varat kortare tid än ett år den 31 mars tjänar man in 2 vardagar semester för varje full kvalifikationsmånad. 
  • Om anställningen har varat minst ett år den 31 mars tjänar man in 2,5 vardagar semester per månad. Vissa kollektivavtal ger bättre villkor för intjäning av semester än bestämmelserna i semesterlagen. 

Vardagar är måndag till lördag, så 30 semesterdagar enligt semesterlagen ger fem veckor semester om året. 

Anställningstid under perioden 1 april–31 mars Intjänad semester 
kortare än 1 år 2 vardagar/månad 
Semesterns längd är 24 dagar och den tas ut under sommarperioden. Vintersemester har ännu inte intjänats. 
minst 1 år  2,5 vardagar/månad 
Semesterns längd är 30 dagar, varav 24 tas ut under sommarperioden och 6 den kommande vintern. 

Exempel 1: Anställningen började 1.1.2020. Sommaren 2020 får arbetstagaren sex semesterdagar, dvs. en semestervecka. Om anställningen fortgår normalt får arbetstagaren hel semesterledighet följande år: 24 semesterdagar sommaren 2021, dvs. fyra semesterveckor, och sex semesterdagar vintern 2021–2022, dvs. vintersemester. 

Exempel 2: Anställningen började 1.6.2020 och hade varat i 10 månader 31.3.2021. Eftersom ettårsgränsen inte uppnåtts intjänades 2 dagar per månad, totalt 20 semesterdagar. Semestern tas ut under sommarperioden. 

Exempel 3: Arbete utförs 2 dagar och totalt 15 timmar i veckan enligt arbetsavtalet, vilket är ca 60 timmar i månaden. Anställningen har varat över ett år 31.3.2021. Då är semesterrätten 12 x 2,5 dagar = 30 semesterdagar. 

Semester intjänas också under frånvaro som är jämförbar med arbete. Med arbetad tid likställs exempelvis sjukledighet, föräldraledighet och permitteringsperioder. Mer om dessa nedan. 

Vintersemester intjänas när anställningen har varat minst ett år 

Vintersemester får man först när anställningen har varat ett helt kvalifikationsår (1 april–31 mars). Hel semesterledighet består av 30 semesterdagar (24 sommarsemesterdagar + 6 vintersemesterdagar). 

Se videon om vintersemesterberäkning (på finska) 

I undantagsfall kan vintersemester intjänas trots att anställningen inte börjat den 1 april, om arbetstagaren i praktiken inte har kunnat arbeta den dagen. 

Exempel: Anställningen började 2.4 men 1.4 var en söndag. Arbetstagaren arbetar måndag till fredag, dvs. lördag och söndag är lediga dagar. Eftersom anställningen hade börjat den första vardagen efter 1.4 intjänades 2,5 semesterdagar redan detta kvalifikationsår (Arbetsrådets utlåtande 1208-87). 

Om du arbetar så lite att du inte tjänar in någon semester 

Om du arbetar så sällan att du inte tjänar in någon semester alls, har du under anställningstiden rätt att få ledigt två vardagar för varje kalendermånad du varit anställd.  

En arbetstagare som varit anställd hos samma arbetsgivare med flera visstidsavtal i följd har rätt till ledighet i den mån arbetstagaren inte fått ta semester. Arbetstagaren har också rätt att få semesterersättning utbetald i samband med ledigheten. 

Läs mer om Semester för visstidsanställda

Semester intjänas också under frånvaro 

Enligt semesterlagen intjänas semester även för vissa frånvarodagar. Med arbetad tid likställs bland annat frånvaro i högst 75 arbetsdagar vid sjukdom, olycksfall eller medicinsk rehabilitering samt i högst 160 arbetsdagar (ett halvt år) under graviditets- och föräldraledighet. Semester intjänas inte under vårdledighet.  

Under permittering på heltid intjänas semester för 30 arbetsdagar åt gången. Om permitteringen bryts av någon arbetsperiod – kortare eller längre – startar räkningen av de 30 dagarna från början när permitteringen fortsätter. Läs mer om permitteringars inverkan på semester

När semester intjänas enligt regeln 35 timmar/månad likställs med arbetad tid högst 105 kalenderdagar för sjukdoms- och rehabiliteringstid samt 42 kalenderdagar för permitteringstid under kvalifikationsåret. 

Semesterlagen ändrades 2019. Om semestern till följd av sjukdom, olycksfall eller medicinsk rehabilitering blir kortare än 24 dagar (4 veckor) får arbetstagaren nu extra lediga dagar som kompletterar semestern.  

7 § i semesterlagen listar mer detaljerat de ledigheter under vilka semester intjänas. 

Semesterlön och semesterersättning 

Den utbetalda semesterlönen är minst arbetstagarens ordinarie lön eller medellön.

Arbetstagare som inte är berättigade till semesterlön har i stället rätt att få semesterersättning. Den betalas ut senast 30 september. Rätten till semesterersättning finns även när en arbetstagare utnyttjar sin rätt enligt semesterlagen att få ledighet motsvarande semestern. Då ska semesterersättningen betalas ut i samband med ledigheten enligt samma principer som semesterlönen. 

Om den intjänade semestern inte har tagits ut när anställningsförhållandet upphör ska semesterersättning motsvarande semesterlönen betalas ut till arbetstagaren. 

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren en specifikation av vilken semesterlönens eller semesterersättningens belopp och beräkningsgrunder framgår. 

Vad är semesterpenning eller semesterpremie? 

Semesterpenning och semesterpremie är tilläggsförmåner för arbetstagarna enligt överenskommelser i kollektivavtal. Vilken term som används beror på kollektivavtalet. Semesterpenningen eller semesterpremien är 50 % av den semesterlön som intjänats enligt semesterlagen (2 eller 2,5 dagar/månad).  

I regel förutsätter utbetalningen av semesterpremie att semestern inleds vid den avtalade eller meddelade tidpunkten och att återgången till arbetet sker genast efter semestern. 

Läs också 

Användbara länkar 

Sök