Skip to content

Strejkbidrag

PAM:s styrelse beslutar om strejkbidrag som betalas ut till medlemmar i PAM och andra fackförbund skilt vid varje strejk.

Du kan söka om strejkbidrag om du är medlem i PAM senast den dag det är strejk vid ditt verksamhetsställe. Bli medlem via länken nedan eller genom att ringa 030 100 640 (vardagar kl. 10-14). 

Så söker du strejkbidrag för strejken 14-16.2.2024

Strejkbidrag betalas endast till arbetstagare som är fackmedlemmar. YTK-medlemmar får inte strejkbidrag eftersom YTK inte är ett fackförbund. Ditt medlemskap i facket ska vara i kraft för att strejkbidrag ska kunna betalas ut. Du har rätt till strejkbidrag om ditt medlemskap börjar senast den första strejkdagen. Strejkbidraget betalas ut ungefär två veckor efter att du sänt ansökan.

För strejken 14-16.2.2024 inom handelns logistik är strejkbidraget 100 euro per dag (66,40 netto). Summan har höjts eftersom denna strejk är längre än de tidigare politiska strejkerna.

Så söker du strejkbidrag för strejken 1-2.2.2024

För strejk söker du som medlem strejkbidrag antingen från PAM eller ett annat FFC-anslutet fackförbund. Medlemmar i YTK kan inte söka strejkunderstöd. Du ska ha betalat dina medlemsavgifter för att kunna få strejkunderstöd. Understödet betalas ut cirka två veckor efter att du sänt oss formuläret.

Sök strejkbidrag från PAM

  1. Om du jobbar på ett strejkobjekt som PAM utlyst.

2. Om du jobbar på ett verksamhetsställe där ett annat FFC-anslutet fackförbund utlyst strejk och du arbetar med uppgifter som omfattas av PAM förhandlade kollektivavtalet för fastighetstjänstebranschen, branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster (arbetstagare eller chef), eller bevakningsbranschen.


Exempel: Industrifacket har utlyst strejk i företaget X. På verksamhetsstället finns det även arbetstagare i personalrestaurangen, inom fastighetsservicen och bevakningen. I dessa jobb gäller av PAM förhandlade kollektivavtal. Dessa arbeten är även i strejk och PAM-medlemmar söker strejkbidrag av PAM.

Sök strejkbidrag från ett annat FFC-anslutet fackförbund

  1. Om du är medlem i PAM och ett annat fackförbund har utlyst strejk på dina arbetsplats och som gäller det arbete du gör. Du får närmare information om hur du söker strejkbidrag från det fackförbund som utlyst strejken på deras webbplats eller telefontjänst.

Exempel: Du är medlem i PAM men jobbar som svetsare på en arbetsplats där Industrifackets kollektivavtal gäller. Om Industrifacket meddelar att arbetsplatsen är strejkobjekt, så deltar du i strejken och ansöker om strejkbidrag från Industrifacket.

  • Strejkbidrag betalas ut till PAM-medlemmar och medlemmar i andra fackförbund som utför strejkbelagt arbete. Strejkbidrag kan sökas av ordinarie medlemmar, inte studerande- eller pensionärsmedlemmar. OBS! Allmänna arbetslöshetskassan YTK är inte ett fackförbund och dess medlemmar kan därför inte ansöka om strejkbidrag.   
  • Du är berättigad till strejkbidrag om du blivit medlem senast den dag strejken på ditt verksamhetsställe började. Anslut dig via webblanketten eller genom att ringa 030 100 640
  • Strejkbidrag betalas till medlemmar som hade haft ett minst fyra timmars arbetsskift på strejkobjektet under strejken och som därför förlorar inkomst. 
  • Ansökan om strejkbidrag görs med den elektroniska blanketten. 

I VägandeSkäl-strejkerna 1 och 2 februari är strejkbidraget 80 euro per dag (57,60 euro i handen). 
I VägandeSkäl-strejkerna 14-16.2.2024 är strejkbidraget 100 euro per dag (66,40 euro i handen).

Strejkbidraget betalas alltid för det dygn det blivit inkomstbortfall. Strejkbidraget är skattefritt till och med 16 euro och på den överstigande delen betalas källskatt. 

Strejkbidraget betalas i regel ut inom två veckor från att ansökan lämnats in. 

Du behöver inte anmäla dig till strejken på förhand. Ansökan om strejkbidrag är bekräftelse på att du deltagit i strejken. 

Strejkbidraget kan sökas tidigast den dag strejken är.

För att fylla i ansökan om strejkbidrag behöver du följande uppgifter:   

  • din personbeteckning  
  • dina adressuppgifter  
  • ditt kontonummer (i IBAN-form)  
  • uppgifter om din arbetsplats   

Skattekort behöver inte sändas till PAM. Strejkbidraget betalas för strejkdagen. 

Kolla att ditt dina kontakt- och arbetsplatsuppgifter är uppdaterade i PAM:s e-tjänst.

Logga in i e-tjänsten

Bli medlem i PAM – tillsammans är vi starkare! 

Ju fler PAM-medlemmar vi är desto starkare hörs vår röst. Kalendermånaden du ansluter dig är gratis. Du har rätt till strejkbidrag om du blir medlem senast den första strejkdagen. PAM betalar 80 euro/dag i strejkbidrag.

Rekommendera medlemskap!

Vi belönar dig med ett presentkort! 

Vi belönar PAM:s medlemmar som rekommenderar andra att bli medlemmar i PAM. När din kompis blir medlem, kan du välja S-gruppens, Lidls eller K-gruppens presentkort: för en medlem får du 10 € och för fem medlemmar 250 €! 

Sök