Wiki

I PAM:s Wiki finns information om saker som berör PAM-medlemmarnas arbetsliv.

Nyhet - 24.05.2017 klo 10.50

PAMs fullmäktige: Målsättningen med förhandlingarna om kollektivavtal är att höja arbetsinkomsten!

PAMs fullmäktige: Målsättningen med förhandlingarna om kollektivavtal är att höja arbetsinkomsten!

Servicefacket PAMs fullmäktige konstaterar att PAM i de kommande förhandlingarna om kollektivavtal eftersträvar uppgörelser genom vilka de smärtsamma effekterna som konkurrenskraftsavtalet har för anställda inom servicebranscherna kan kompenseras till de anställda. »

Nyhet - 04.05.2017 klo 12.29

Enkät: Ökad osäkerhet om utkomsten bland servicebranschernas anställda

Enkät: Ökad osäkerhet om utkomsten bland servicebranschernas anställda

Av servicefacket PAMs konjunkturbarometer framgår det att osäkerheten kring den egna ekonomiska situationen bland de anställda i branscherna ökar. Framför allt de som arbetar inom turism- och restaurangbranschen samt fastighetsservicebranschen förutspår en försämring av den ekonomiska situationen. »

Nyhet - 02.05.2017 klo 15.12

Jaana Ylitalo från PAM: Finland ska satsa på kunskaper och bättre arbetslivskvalitet

Jaana Ylitalo från PAM: Finland ska satsa på kunskaper och bättre arbetslivskvalitet

Servicefacket PAM:s intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo är bekymrad över Finlands framtid. Då världen förändras och tekniken ökar är ett av de värsta hoten en situation där det inte finns kunniga anställda som klarar av krävande arbetsuppgifter. »

Nyhet - 07.03.2017 klo 09.00

PAMs utredning: Det finns löneutrymme inom handeln – låter samhället betala för de anställdas inkomster

PAMs utredning: Det finns löneutrymme inom handeln – låter samhället betala för de anställdas inkomster

I Servicefacket PAMs utredning kom det fram att detaljhandeln låter samhället betala för de anställdas inkomster. Lönen för de anställda inom detaljhandeln drygas årligen ut med över 30 miljoner euro i sociala förmåner från offentliga skattemedel. »

Nyhet - 15.02.2017 klo 16.29

EK:s beslut utlöser krig på arbetsmarknaden

EK:s beslut utlöser krig på arbetsmarknaden

Servicefacket PAMs ordförande Ann Selin är upprörd över Finlands Näringsliv EK:s styrelses beslut om att säga upp alla centralorganisationsavtal. Selin anser att beslutet är ett ansvarslöst försök att rasera hela den finska kollektivavtalskulturen. Selin undrar också om EK:s medlemsförbund enhälligt står bakom beslutet. »

Nyhet - 30.01.2017 klo 16.03

Restauranggästernas och -personalens säkerhet måste tryggas

Restauranggästernas och -personalens säkerhet måste tryggas

– PAM stödjer avregleringen av restaurangbranschen som en del av totalreformen av alkohollagen, men det får inte ske på bekostnad av säkerheten, säger Miia Järvi, näringspolitisk expert på PAM. »

Nyhet Tidningen Pam - 02.12.2016 klo 09.07

Tidningen Pam 14/2016: Billiga hyresbostäder med extra dividend från VVO

Tidningen Pam 14/2016: Billiga hyresbostäder med extra dividend från VVO

Den ökande arbetslösheten har skakat PAM:s ekonomi. VVO:s extra utdelning på 5 miljoner kommer att placeras på det som ursprungligen var bolagets uppgift. Förbundets medlemsavgift förblir också i nästa år 1,5 procent. »

Nyhet - 23.11.2016 klo 12.41

Vice ordförande i PAMs fullmäktige: Gör PAM-medlemmarnas röst hörd i kommunalvalet

Vice ordförande i PAMs fullmäktige: Gör PAM-medlemmarnas röst hörd i kommunalvalet

Första vice ordföranden i PAMs fullmäktige Berhan Ahmadi uppmanade PAM-medlemmarna att vara aktiva i kommunalvalen. Under sitt anförande konstaterade han att det i dagens politik behövs människor som förstår de lågavlönades svåra situation. »

Nyhet - 23.11.2016 klo 12.03

PAM:s fullmäktiges resolution 23.11.2016: Förändringar i arbetet ska bli synliga

PAM:s fullmäktiges resolution 23.11.2016: Förändringar i arbetet ska bli synliga

Det konkurrenskraftsavtal som ingicks i våras tillämpas just nu lokalt och det är ytterst svårt att uppnå samförstånd på arbetsplatser och inom skilda branscher. »

Kontakt

Medlemskapet, anslutning, anställningsfrågor

030 100 640 

Arbetslöshetsskydd

020 690 211 

Telefonväxeln

020 774 002

Gilla PAM