Kollektivavtalsförhandlingar - 15.03.2023 klo 19.10

PAM förkastade medlingsbudet för fastighetsservicebranschen: ”Gav inte tillräckligt för de med de lägsta lönerna”

PAM förkastade medlingsbudet för fastighetsservicebranschen: ”Gav inte tillräckligt för de med de lägsta lönerna”

Servicefacket PAM:s styrelse har förkastat riksförlikningsmannens medlingsbud i fastighetsservicebranschens arbetstvist. En tre dagar lång strejk inleds i branschen torsdagen den 16 mars klockan 00.00.

Kollektivavtalsförhandlingar - 15.03.2023 klo 12.38

Medlingsbud i fastighetsservicebranschens arbetskonflikt - PAM:s styrelse tar ställning onsdagen den 15 mars

Medlingsbud i fastighetsservicebranschens arbetskonflikt - PAM:s styrelse tar ställning onsdagen den 15 mars

Riksförlikningsmannen har gett ett medlingsbud åt parterna i fastighetsservicebranschens arbetskonflikt.

Työehtosopimus - 08.03.2023 klo 14.59

Nytt strejkvarsel inom fastighetsservicebranschen: 25 000 städare och fastighetsskötare ut i strejk

Nytt strejkvarsel inom fastighetsservicebranschen: 25 000 städare och fastighetsskötare ut i strejk

Servicefacket PAM beslutade om ny strejk inom fastighetsservicebranschen, som berör branschens största företag. Strejken är 23–24 mars, ifall inte en överenskommelse om löner och villkor inte nås innan dess. Strejken berör cirka 25 000 anställda i 16 företag.

Nytt strejkvarsel inom fastighetsservicebranschen: 25 000 städare och fastighetsskötare ut i strejk

PAM-medlemmar har rätt till alla medlemstjänster, t.ex. anställningsrådgivning, utbildning och vid behov arbetslöshetsskydd, rättshjälp och juristtjänster.

Bli medlem

Strejkvarsel - 03.03.2023 klo 09.10

Förhandlingarna inom fastighetsservicebranschen slutade utan resultat – städare och fastighetsarbetare i strejk

Förhandlingarna inom fastighetsservicebranschen slutade utan resultat – städare och fastighetsarbetare i strejk

Servcefacket PAM:s och Fastighetsarbetsgivarnas synpunkter på löneförhöjningar ligger så långt ifrån varandra att PAM avbröt förhandlingarna och varslade om strejk. Strejken börjar den 16 mars och berör cirka 2500 anställda.

KOLLEKTIVAVTALSFÖRHANDLINGAR - 01.03.2023 klo 17.11

PAM utlyste ett förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte för fastighetsservicebranschen

PAM utlyste ett förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte för fastighetsservicebranschen

Förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte inom fastighetsservicebranschen trädde i kraft på onsdagsmorgonen den 1 mars 2023. Genom förbudet vill man få fart på kollektivavtalsförhandlingarna mellan PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf som företräder arbetsgivarsidan.

Mera nyheter