Skip to content
Framsida » Medlemskap » Medlemskapsfrågor » Uppdatera dina medlemsuppgifter » Från studerande till ordinarie medlem

Byt ut ditt studerandemedlemskap och bli ordinarie medlem i PAM

När du slutfört dina studier upphör också ditt studerandemedlemskap. Bli ordinarie medlem genast när du börjar arbeta. Det innebär att du börjar tjäna in arbetsvillkoret och får tillgång till PAM:s alla tjänster.

Ett medlemskap i ett fackförbund är det bästa skyddet och stödet i arbetslivet. Som ordinarie medlem i PAM får du hjälp i frågor som gäller anställningen, såsom lön, arbetsskiften, arbetstider och semester.

Som medlem tjänar du in arbetsvillkoret

När du blir ordinarie medlem i PAM blir du också medlem i arbetslöshetskassan. På så sätt tryggar du din utkomst också om du blir arbetslös. Du kan få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om arbetsvillkoret uppfylls, det vill säga om du har arbetat och varit ordinarie medlem i PAM under minst 26 veckor. Varje kalendervecka då du arbetar minst 18 timmar och betalar medlemsavgift på lönesumman bidrar till att uppfylla arbetsvillkoret.

Därför lönar det sig att bli medlem genast när du slutfört studierna och börjar arbeta eller när du arbetar vid sidan av studierna.

Läs mer om arbetsvillkoret och inkomstrelaterad dagpenning på arbetslöshetskassans sida.

På anslutningsdagen bör du ha ett arbete som du får lön för.

Bli medlem

Vanliga frågor

Ett studerandemedlemskap är gratis och innehåller därför inte arbetslöshetsskydd och juridiskt stöd. För att du ska kunna få arbetslöshetsskydd eller juridiskt stöd, måste du ha arbetat och varit ordinarie medlem i minst 26 veckor. Därför lönar det sig att byta ut studerandemedlemskapet mot ett ordinarie medlemskap genast när du börjar arbeta.

Det är värt att bli ordinarie medlem i PAM när du får ett sommarjobb inom en servicebransch eller arbetar inom en servicebransch under studierna. Man vet aldrig vilka frågor du ställs inför på arbetsplatsen, och hos förbundet får du hjälp i ärenden som gäller till exempel anställningen och lönen.

Om du är ordinarie medlem tjänar du också in arbetsvillkoret för att få inkomstrelaterad dagpenning. Arbetsvillkoret uppfylls när du har haft avlönat arbete i minst 26 kalenderveckor. Varje kalendervecka då du har arbetat minst 18 timmar och betalat medlemsavgift på lönesumman bidrar till att uppfylla arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret bör uppfyllas under en granskningsperiod på 28 månader.

Inkomstrelaterad dagpenning kan inte beviljas till en sökande som inte har fyllt 18 år. Arbetslöshetsförmån kan dock beviljas en arbetssökande som fyllt 17 år och som har fullgjort läroplikten eller har avbrutit fullgörandet av läroplikten enligt vad som anges i läropliktslagen.

Läs mer om arbetsvillkoret och inkomstrelaterad dagpenning på arbetslöshetskassans sida.

Läs mer om varför det lönar sig att bli medlem i PAM.

Nej. Ett studerandemedlemskap i PAM upphör automatiskt ett år efter att du har tagit examen. När du blir färdig och börjar jobba, är det bra om du blir ordinarie medlem. 

Nej. Ett studerandemedlemskap kan inte automatiskt ändras till ett ordinarie medlemskap. Du måste ansluta dig som medlem.

Sök