Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Uppsägning » Uppsägningstider
Senast uppdaterad: 17.08.2023

Uppsägningstiden bestäms enligt anställningens längd

Uppsägningstiden för en anställning beror på hur länge anställningen har fortgått. Ju längre anställningstiden är, desto längre är uppsägningstiden. Uppsägningstiden beror också på om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som vill avsluta anställningen.

Bestämmelser om uppsägningstiderna finns i arbetsavtalslagen. Ett fackförbund som företräder arbetstagarna (PAM) och arbetsgivarförbunden kan också komma överens om något annat i kollektivavtalen. Om det i de branschspecifika kollektivavtalen har avtalats om uppsägningstider, ska dessa iakttas.  

De uppsägningstider som föreskrivs i lag eller kollektivavtal iakttas inte om arbetstagaren har ett arbetsavtal för viss tid. Visstidsavtalet är bindande för både arbetstagaren och arbetsgivaren och behöver inte sägas upp särskilt. Det upphör när den avtalade tiden löper ut. 

Allmänna uppsägningstider 

När arbetsgivaren vill avsluta en anställning är uppsägningstiden  

  • 14 dagar om anställningen har varat högst ett år 
  • 1 månad om anställningen har varat 1–4 år 
  • 2 månader om anställningen har varat 4–8 år 
  • 4 månader om anställningen har varat 8–12 år 
  • 6 månader om anställningen har varat över 12 år. 

När arbetstagaren vill avsluta en anställning är uppsägningstiden 

  • 14 dagar om anställningen har varat 0–5 år 
  • 1 månad om anställningen har varat över 5 år. 

Uppsägning under prövotid 

Under prövotiden kan arbetsgivaren och arbetstagaren häva arbetsavtalet så att det upphör omedelbart. Under prövotiden får arbetsavtalet dock inte hävas på diskriminerande grunder eller grunder som på annat sätt är ovidkommande. Orsaken till att en anställning upphör kan inte vara till exempel ålder, nationellt eller etniskt ursprung, sexuell läggning, fackföreningsverksamhet, politisk verksamhet eller någon annan jämförbar orsak. 

Läs mer här om att häva ett arbetsavtal under prövotiden

Sök