Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Anställningen upphör » När anställningen upphör
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Vad bör du tänka på när anställningen upphör?

När en anställning upphör finns det några saker som det är bra att komma ihåg. Vi har samlat de viktigaste råden på den här sidan.

Be om att få ett arbetsintyg 

Arbetstagaren har rätt att få ett skriftligt arbetsintyg över anställningsförhållandet av arbetsgivaren. På arbetsintyget anges åtminstone  

  • uppgifter om arbetstagaren och arbetsgivaren 
  • anställningens längd 
  • arbetsuppgifter. 

Arbetsintyget kan också vara mer omfattande. På arbetstagarens begäran kan arbetsgivaren ange anledningen till att anställningen upphörde och ett omdöme om arbetstagarens färdigheter. 

Om du inte har fått ett arbetsintyg när anställningen upphörde, be din arbetsgivare om ett sådant. Arbetsintyg är ofta till nytta när du söker arbete senare, även om anställningen har varit kort. Det lönar sig också att fråga chefen om du får ange hen som referens på ditt cv. En eventuell ny arbetsgivare kan ringa upp referensen och fråga om ett omdöme om dig som anställd. 

Om du glömmer att be om ett arbetsintyg omedelbart, kan du mycket väl be om det senare. Arbetsgivaren är skyldig att utfärda ett arbetsintyg inom 10 år efter att arbetet upphörde. Om arbetsgivaren trots begäran inte skriver ett arbetsintyg ska du kontakta PAM:s anställningsrådgivning. 

Du har väl fått semesterersättning eller tagit ut din semester? 

Huvudprincipen är att en person som arbetar 35 timmar eller 14 dagar per månad har rätt till semester i 2 eller 2,5 dagar i månaden beroende på anställningens längd. Även sommarjobbare har rätt till semester eller semesterersättning. 

Semesterersättning betalas ut om du av någon anledning inte kan ta ut semester. I praktiken betalas pengarna nästan alltid ut som semesterersättning i samband med att du slutar. Om du alltså inte har haft semester under din anställning, ska du få semesterersättning i samband med slutlikviden. Semesterersättningen får inte ingå i lönen, utan ska alltid specificeras och visas på en egen rad på lönekvittot. 
 
Här hittar du mer information

Kontrollera att du fått rätt slutlön 

När din anställning upphör får du slutlön, dvs. så kallad slutlikvid. I samband med slutlönen betalas arbetstagaren alla de fordringar som följer av anställningsförhållandet, dvs. bland annat lön inklusive tillägg, semesterersättning och eventuella bonusar. 

Slutlönen ska betalas till arbetstagaren senast den sista dagen av anställningsförhållandet (även om det inte är den normala lönebetalningsdagen), om inte parterna har kommit överens om något annat i arbetsavtalet eller på annat sätt. 

Det lönar sig alltid att kontrollera slutlönen noggrant, så att du säkert får den ersättning som du har rätt till för ditt arbete. Jämför lönekvittot med antalet utförda timmar. Var särskilt uppmärksam på om du har fått alla tillägg enligt kollektivavtalet samt eventuella övertidsersättningar och semesterersättning (om du inte har tagit ut semester under din anställning). 

Här finns anvisningar om hur du ska kontrollera lönespecifikationen

Du kan kontrollera i kollektivavtalet för din bransch vilken minimilön du har rätt till. Om du arbetar inom handelsbranschen eller turism- och restaurangbranschen kan du också använda kalkylatorn på Tarkistapalkka.fi (på finska).

Om du misstänker att du inte har fått rätt lön eller om tillägg saknas, tveka inte att ta kontakt med din arbetsgivare och försök att reda ut saken. Om ärendet inte blir avgjort eller om du behöver stöd, kan du kontakta förtroendemannen på din arbetsplats eller PAM:s anställningsrådgivning

Sök