Skip to content
Bloggar

19.02.2024 17:15

Alla arbetsgivare är inte schyssta

Servicefacket PAM behövdes även förra året. Förbundet svarade på över hundra tusen samtal och meddelande från medlemmarna. Oklarheter i närmare sju hundra anställningar löstes när förbundet skötte meningsskiljaktigheten för medlemmens del eller gav rättshjälp. Utöver detta redde förtroendemännen ut otaliga oklarheter på arbetsplatserna.

nainen seisoo ulkona takki päällä kädet puuskassa.

År 2022 hjälpte PAM arbetstagare få tillbaka ungefär 2,5 miljoner euro i uteblivna löner eller skadestånd för till exempel olagliga uppsägningar. Förra årets summa är inte ännu beräknad. Därtill gav förtroendemännen rådgivning till anställda och förhandlade med arbetsgivaren otaliga gånger.

Ingen annan än fackförbundet gör allt detta. All verksamhet bekostas med de medlemsavgifter medlemmarna betalar och med intäkter från tidigare investeringar. Vi förhandlar även kollektivavtal som alla arbetstagare njuter av. Därför är vi allmännyttiga.

Regler behövs

Vi anklagas ofta för att vara stela och gammaldags när vi vill att anställningarnas minimivillkor avtalas så  bindande som möjligt i nationella kollektivavtal för att skydda arbetarna.

Regeringen Orpo håller enligt uppgift på att försvaga kollektivavtalens betydelse genom att ändra på reglerna som gäller lokala avtal. Men alla arbetsgivare är inte schyssta. Det behövs regler för att avtal mellan personalen och arbetsgivaren inte blir ett vilda västern.

Ju svagare den personliga ekonomiska situationen desto viktigare är arbetsplatsen för arbetstagaren. För att behålla jobbet kan man gå med på mycket. Regeringen är i färd med att göra det lättare för arbetsgivaren att säga upp en anställd, erbjuda snuttjobb och förkorta tidsramen för permitteringar. Lågavlönade drabbas av nedskärningar i den sociala tryggheten. Deras ställning blir sämre. Ytterligare avser regeringen begränsa strejkrätten och stifta ett tak för riksförlikningsmannens medlingsbud.

PAM och resten av fackföreningsrörelsen motsätter sig dessa förändringar. Rättare sagt är det fackförbundens medlemmar som tillsammans motsätter sig dem. Det är medlemmarna som skapar strejken eller demonstrationen. Utan medlemmar blir det inget av den facklig verksamhet jag beskrivit. Därför hoppas jag att så många som möjligt blir medlemmar i sin egen egen branschs fackförbund.

Annika Rönni-Sällinen

Ordförande för Servicefacket PAM

Sök