Skip to content
Nyheter

20.12.2022 14:30

Förhandlingarna om städarnas och fastighetsskötarnas löner inleddes

Servicefacket PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf inledde löneförhandlingarna i fastighetsservicebranschen tisdagen den 20 december.

Under det första förhandlingsmötet gick parterna i god anda igenom branschens och Finlands ekonomiska nyckeltal samt diskuterade FFC-förbundens gemensamma lönehöjningslinje, berättade avtalsexpert Jarkko Viitanen. Förhandlingarna fortsätter vecka två i januari.

PAM kräver rejäla höjningar

I förhandlingarna söker PAM en löneuppgörelse som tryggar arbetstagarnas köpkraft.

FFC-förbundens gemensamma målsättning är en lösning i nivå med den som ingåtts i den tyska industrin. För de finska servicebranscherna skulle det innebära ca 200 euro mer i månaden.

Läs mera: PAM:s målsättning i kollektivavtalsförhandlingarna: ”Tysklands industris löneuppgörelse skulle för PAM-medlemmar innebära en lönehöjning på ca 200 euro”

Tidsfrist i mitten av januari

I mars 2022 slöts kollektivavtal i fastighetsservicebranschen för perioden 1.3.2022-29.2.2024. Det första årets lönehöjningar trädde i kraft den 1 juni 2022.

Gällande det andra årets lönepåslag kom man överens om att löneförhandlingarna förs före den 15 januari 2023. Om en löneuppgörelse för avtalsperiodens andra året inte kan nås, kan kollektivavtalet sägas upp att sluta gälla den 28 februari 2023. Det skulle innebära att förhandlingarna sedan ska föras om hela kollektivavtalet.

 

Mera information om fastighetsservicebranschens förhandlingar här

 

 

Sök