Skip to content
Bloggar

23.05.2024 15:33

Hej! Intresserad av ditt eget liv?

Är det viktigare att kunna resa bort eller få stanna kvar? Vad om du vill båda? PAM:s expert på internationella frågor, Tiina Huotari, berättar hur EU-parlamentsvalet handlar om båda dessa frågor.

Föreställ dig att jag är en försäljare på gatan, till exempel i Hagnäs i Helsingfors. Jag närmar mig människor på gatan med en färgglad väst på mig och säger: ”Hej! Intresserad av ditt eget liv?” Ingen respons. Människor är tysta och undviker mig. Åh nej, ännu en som försöker pracka på något!

Ja, jag prackar på, och fortsätter min fråga: Är du intresserad av ditt eget liv? Nu är det val på gång. Nämligen EU-parlamentsvalet.

Så här fortsätter pracka:

Vår republikens president valdes för bara några månader sedan. Nu är det dags att välja riktiga lagstiftare, denna gång för en inre marknad som är hem för 450 miljoner människor. Det är nästan en halv miljard.

En forskningsbyrå placerade fem finländare på listan över de hundra mest inflytelserika EU-parlamentarikerna. Som jämförelse hade Danmark två och Sverige noll på samma lista.

När representanter väljs för en så stor grupp, hur kan då lilla Finlands röst höras? Under den avslutade mandatperioden har det gått ganska bra, enligt EUMatrixs rankning. Forskningsbyrån placerade fem finländare på listan över de hundra mest inflytelserika EU-parlamentarikerna. Som jämförelse hade Danmark två och Sverige noll på samma lista. Dessutom placerades ytterligare fyra finländare på topplistor över inflytelserika parlamentariker inom olika politiska områden. Applåder!

Vid det senaste EU-valet röstade mindre än 30 procent av finländska arbetstagare inom service- och försäljningssektorn.

Dessa finländare har lyckats få ansvar för betydande lagstiftningsprojekt och andra uppgifter. Alltså makt. Europaparlamentet är en likvärdig lagstiftare med Europeiska unionens råd, som består av medlemsländerna. Detta innebär att ledamöterna påverkar lagarna som gäller i hela unionen. Det vill säga, de påverkar hur vår vardag och miljö ser ut.

Vid det senaste EU-valet röstade mindre än 30 procent av finländska arbetstagare inom service- och försäljningssektorn. Det är oroväckande lite. Ungefär lika få av de unga och de med de lägsta inkomsterna röstade. Demokratin har alltså fungerat dåligt för de här grupperna.

Dessa siffror måste upp, och det görs genom att rösta.

Och vad gäller då de egna livsfrågorna? Alla vet att vi kan röra oss och leva fritt inom EU-området. Hälsovård och social trygghet är ordnat, mobiltelefonräkningar hålls i schack.

Arbetsplatser måste finnas, livskvaliteten måste vara bra.

Men minst lika viktigt är möjligheten att stanna kvar där man är. Förutsättningar för detta skapas till stor del på EU-nivå. Den inre marknaden måste fungera, arbetsplatser måste finnas, livskvaliteten måste vara bra.

Unionen är till exempel ledande i klimatfrågor, en stor aktör när det gäller reglering av AI och algoritmer, ambitiös när det gäller arbetsmiljö och psykisk hälsa. Vi får betydande draghjälp för minimireglering i arbetslivet på unionsnivå.

EU-parlamentet strävar hårdare efter förbättringar i EU-medborgarnas liv än medlemsländerna.

Med EU:s hjälp kan vi också uppnå sådant som vi inte lyckats med i Finland. Ett exempel är att tvinga stora företag till ansvarstagande. Familjeledighetsreformen lyckades också först på EU-nivå. När det gäller direktiv, beslutar unionen om vissa krav och medlemsstaten beslutar hur dessa implementeras i landets lagstiftning.

EU-parlamentet är ofta den progressiva aktör som strävar efter förbättringar i EU-medborgarnas liv hårdare än medlemsländerna. Det vill påverka våra liv.

I juni väljs 15 parlamentariker från Finland till EU-parlamentet. Förhandsröstningen börjar redan i slutet av maj och på valdagen den 9 juni bör din röst vara i valurnan.

Din röst går inte bara till kandidaten utan också till partiets gemensamma pott.

Du kan rösta på vilken kandidat som helst, eftersom hela Finland är en och samma valkrets. Vi använder samma proportionella valsystem som i riksdags- och kommunalval, vilket innebär att rösten går inte bara till kandidaten utan också till partiets gemensamma pott.

Så gör reklam för att du röstar i EU-valet på din arbetsplats!

PAM har formulerat sina mål för EU-politiken under kommande mandatperiod. Vi vet alltså att unionens åtgärder inom dessa områden är möjliga – och för att uppnå målen behöver vi även stöd från väljare.

Bloggen skrevs av PAM:s expert på internationella frågor, Tiina Huotari. Hon har hand om EU- och nordiskt samarbete.

Sök