Skip to content
Artiklar

24.04.2023 14:55

Med önskan om rent spel

I Österbottens tingsrätt pågår tre tvistemål som gäller talan som väckts av ungdomar som arbetade i glasskiosker förra sommaren. Ungdomarna kräver ersättning för sitt arbete i enlighet med handelns kollektivavtal.

De nu anhängiga åtalen är inte de enda i sitt slag. De senaste tre åren har det alltid på hösten till PAM inkommit tvisteärenden som gäller samma företag och där det handlar om utbetalning av lön som är för liten samt underlåtenhet att betala ut handelssektorns tillägg.

En av dem som väckt talan är 17-åriga Janne (namnet är ändrat). I maj ifjol var han fortfarande mitt uppe i att söka sommarjobb. Det var ont om tid. Som tur var hittade han en annons på nätet där det sydösterbottniska företaget Sillankorvan Yrttijuusto Oy sökte en glassförsäljare. Janne skickade in ansökan och snart fick han veta att han fått jobbet. Men sedan började det gå snett.

Genast i början av anställningsförhållandet skulle arbetsavtalet skrivas, men det verkade Jannes arbetsgivare inte bry sig om. Avtalet kom först efter att han bett om det flera gånger. Som timlön hade angetts 7 euro 34 cent, vilket också innehöll en semesterersättning på 10 procent. Kvälls- eller söndagstillägg skulle inte alls betalas ut.

Jannes pappa började undra över timlönen i avtalet, som låg rejält under den fastställda miniminivån i handelns kollektivavtal. I kollektivavtalet fastställs också kvälls- och söndagstillägg som arbetsgivaren inte hade för avsikt att betala.

Nu kräver tre ungdomar som jobbade i Sillankorvan Yrttijuustos glasskiosker förra sommaren sina lönefordringar via tingsrätten.

Med en positiv erfarenhet av sommarjobb som mål

Juristen Henry Vähtäri vid PAM:s intressebevakningsavdelning uppskattar de ungas mod.

”När det handlar om en minderårig arbetstagare som är i sitt livs första anställningsförhållande och lönen inte har betalats ut korrekt enligt kollektivavtalet, då finns det ingen annan utväg än att väcka talan.”

Vähtäri anser att det är obegripligt att samma företag handlar felaktigt år efter år. Han tycker det är en beklaglig situation att en ung person tvingas väcka talan efter sitt första anställningsförhållande.

”Regionförvaltningsverket har gjort inspektioner och myndigheten har utfärdat anvisningar, men företagaren agerar fortsättningsvis fel. Det handlar inte om okunskap.”

Vähtäri gissar att eftersom det handlar om ett kort sommaranställningsförhållande och det inte rör sig om några stora pengar, litar arbetsgivaren på att de unga inte ifrågasätter sin lön.

”Det är verkligen tråkigt för den unga att arbetsgivaren inte ens följer lagens minimikrav. Bilden av arbetslivet blir ju helt felaktig.”

Vähtäri påminner om att de unga ska se till att de får åtminstone den i kollektivavtalet fastställda minimilönen för sitt arbete, en ordentlig introduktion i arbetsuppgifterna och möjlighet till de lagstadgade pauserna under arbetsskiftet.

Platserna som glassförsäljare hos Sillankorvan Yrttijuusto är igen lediganslagna för nästa sommar. Vähtäri hoppas att arbetsavtalen och lönerna ska gå rätt den här gången.

PAM känner till pappans och sonens namn, men de vill inte att namnen ska publiceras. Sillankorvan Yrttijuustos verkställande direktör svarade inte på samtal.

 

Sommarjobbarens kom-ihåg-lista 

 

Sök