Skip to content
Pressmeddelanden

04.12.2023 19:10

PAM och Wolt förhandlar om spelreglerna för matbudens arbete

 Servicefacket PAM och teknologiföretaget Wolt inledde förhandlingar om spelreglerna som styr matbudens arbete. Avtalsförhandlingarna möjliggörs av EU:s uppdaterade konkurrenspolitiska riktlinjer.

Olli Koski, policychef för Norden på Wolt, säger att Wolts mål med avtalet är att skapa tydliga och gemensamt förstådda regler för egenföretagarnas arbete.

— Wolt har redan i många år varit för egenföretagarnas rätt att förhandla om regler som styr arbetet. Vi är optimistiska inför förhandlingarna och vi hoppas kunna nå ett resultat som är gynnsamt för alla parter. Eftersom vi befinner oss i något okänd mark, kan det ta lite tid att hitta en överenskommelse. Vi tror ändå att det finns en genuin vilja hos båda parterna, och i så fall kan vi hitta vägen till ett avtal.

— I dagsläget bestäms matbudens villkor och ersättning på ett annat sätt än vad vi är vana vid för anställda som omfattas av kollektivavtal. Att ta fram ett avtal för matbuden kommer att bli en krävande uppgift, men vi vill vara med om att skapa en ny kultur och spelregler som klargör ramarna för platformsarbete. PAMs mål är att få matbuden med i det finska kollektiva avtalssystemet oberoende av formen för arbetet, säger Jaana Ylitalo, PAM:s intressebevakningsdirektör.

— Jag är nöjd över att matbuden har organiserat sig och det har fört oss så här långt att vi kan börja förhandla om ett avtal. Vi behöver förutsägbarhet och schyssta villkor, säger Papy Nkunda, ordförande för fackavdelningen PAM Couriers Finland.

Förhandlingarna om spelreglerna för matbudens arbete inleddes idag och väntas pågå till våren 2024.

Keywords:

Plattformsekonomi

Sök