Skip to content

06.03.2024 15:26

PAM stödjer de politiska strejkerna i mars – ”Strejkar för hela det finländska arbetslivets framtid”

En grupp fackföreningar meddelade idag om långa och riktade politiska strejker i mars. Servicefacket PAM stöder strejkerna och har beslutat att även arbetstagare inom servicebranschen ska strejka vid dessa fackföreningars strejkobjekt.

Annika Rönni-Sällinen seisoo kädet ristissä sinistä taustaa vasten ja katsoo suoraan kohti. Hänellä on päättäväinen ilme.

 — De som går i strejk i det här skedet agerar i alla arbetares intresse. En liten grupp strejkar för oss alla och för ett rättvist arbetsliv. De har vårt starka stöd, säger PAM-ordförande Annika Rönni-Sällinen.

De FFC-anslutna fackförbundens VägandeSkäl-kampanj har nått en sjätte etapp eftersom en förhandlingskontakt med regeringen inte nåtts. FFC har varit beredd att gå regeringen till mötes på betydande sätt, men inte ens det har dugt åt regeringen.

Läs mer om FFC:s försök att etablera en förhandlingskontakt

— Arbetstagarna har helt förbigåtts. Regeringen driver endast arbetsgivarnas intressen och tar bara hänsyn till arbetsgivarnas åsikter. För arbetstagare inom servicebranscherna är endast försämringar och orimliga nedskärningar i sikte. Tror regeringen verkligen att låginkomstande barnfamiljers lidande kommer att få Finland att blomstra? frågar Rönni-Sällinen.

Läs mer om regeringens försämringar av arbetslivet

De politiska strejkarna syftar till att påverka regeringen så att det genom förhandlingar skulle vara möjligt att hitta en lösning som skulle mildra de ur arbetstagarnas synvinkel ohållbara besluten och bevara den nordiska modellen.

— Jag vädjar till arbetsgivarna och regeringens ministrar att ännu ta en allvarlig funderare på vilken sorts arbetsliv de vill ha i Finland. Strejkerna kan ännu undvikas, säger Rönni-Sällinen.

Sök