Skip to content
Artiklar

01.03.2023 17:11

PAM utlyste ett förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte för fastighetsservicebranschen

Förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte inom fastighetsservicebranschen trädde i kraft på onsdagsmorgonen den 1 mars 2023. Genom förbudet vill man få fart på kollektivavtalsförhandlingarna mellan PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf som företräder arbetsgivarsidan.

Apteekkialan järjestöjen mukaan lääkeasioiden uudistuksen tulee tähdätä järkevään ja vaikuttavaan lääkehoitoon

Kollektivavtalsförhandlingarna mellan PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf har fortsatt ännu sent på kvällen på avtalsperiodens sista dag, den 28 februari.  

PAM kommer att inleda förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte inom fastighetsservicebranschen onsdagen den 1 mars 2023 kl. 6.00. Förbudet avslutas med ett separat meddelande eller när båda parterna har godkänt förhandlingsresultatet eller medlingsbudet ifall medling blir aktuellt.

Förbudet att byta skift gäller endast skiftbyten som görs på arbetsgivarens initiativ.

Övertidsförbudet och förbudet att byta skift gäller inte nödarbete eller arbetsuppgifter där ett förbud kan äventyra samhällsviktiga funktioner eller medföra betydande skada för allmän nytta.

Kollektivavtalsförhandlingarna mellan PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf fortsätter igen onsdagen den 1 mars. 

Läs mera om förhandlingarna inom fastighetsservicebranchen >

Sök