Skip to content
Nyheter

22.03.2023 11:31

PAM:s Rönni-Sällinen: Medlingsbudet gav inte tillräckligt åt de lågavlönade – parterna i fastighetsservicebranschen förhandlar i eftermiddag

Servicefacket PAM förkastade det medlingsbud som riksförlikningsmannen lade fram på tisdagen. PAM:s ordförande Rönni-Sällinen säger att de lågavlönade arbetstagarna inom branschen verkligen behöver en förbättring av lönerna, men någon sådan utlovades inte. Parterna förhandlar ännu idag på eftermiddagen, men om man inte når en överenskommelse, inleds en strejk i branschen i natt.

Apteekkialan järjestöjen mukaan lääkeasioiden uudistuksen tulee tähdätä järkevään ja vaikuttavaan lääkehoitoon

Minimilönen för en heltidsanställd inom fastighetsservicebranschen är 1 809 euro i månaden (löneklass 2). Det finns dock många deltidsanställda i branschen, särskilt inom städning, så för många blir inkomsterna till och med mindre än så. 

PAM förkastade budet, eftersom höjningarna inte var tillräckliga.  Enligt PAM:s bedömning låg nivån på medlingsbudet under de lösningar som gjorts på annat håll.

”För oss är det inte möjligt att vara med och öka löneskillnaderna”, säger Rönni-Sällinen.

I medlingsbudet ingick höjningar i eurobelopp, vilket Rönni-Sällinen anser vara bra i sig. De höjer allas löner lika mycket till skillnad från procenthöjningar, där höjningen alltid är större, ju bättre lönen är.

”Levnadskostnaderna har stigit i enorm takt. Annat är det inom företagen i fastighetsservicebranschen. I en arbetskraftsdominerad bransch där lönerna inte har stigit, har inflationen just inte bitit på företagen. Också i det avseendet borde företagen ha råd att betala bättre löner”, bedömer Rönni-Sällinen.

Omsättningen inom fastighetsservicebranschen har ökat kraftigt under de senaste åren, men inte de utförda arbetstimmarna. I januari 2023 var omsättningen 22 procent och produktionens volym 11 procent högre än genomsnittet 2019. De utförda arbetstimmarna var dock på en klart lägre nivå 2022 än före coronapandemin 2019. Detta innebär att arbetets produktivitet inom fastighetsservicebranschen har vuxit betydligt från 2019 till 2022.

”Redan av den här anledningen borde de anställda inom fastighetsservicebranschen få en ordentlig löneförhöjning”, säger Rönni-Sällinen.

Arbetsgivarnas förbund Fastighetsarbetsgivarna rf var redo att godkänna riksförlikningsmannens medlingsbud. PAM och arbetsgivarförbundet förhandlar ännu i eftermiddag, men om parterna inte når en överenskommelse inleds en strejk i branschen på torsdag. Den gäller 25 000 arbetstagare i 16 betydande företag runt om i Finland. 

 

Mera om strejkerna här (på svenska) och information om läget i branschen här (på finska).

 

Sök