Skip to content
Artiklar

01.08.2022 14:51

Sommarjobbet avklarat? Kom ihåg dessa tre saker när arbetet tar slut

När anställningsförhållandet tar slut lönar det sig för den anställda att begära ett arbetsintyg, hålla koll på semesterersättningen och kontrollera att slutlönen betalats ut korrekt.

Kuva: Shutterstock

Tar ditt sommarjobb snart slut? Innan du går vidare till följande planer, bekanta dig med tipsen nedan.

Se till att du får ett arbetsintyg

Arbetstagaren har rätt att få ett skriftligt intyg över sitt anställningsförhållande. I arbetsintyget antecknas åtminstone arbetstagarens och arbetsgivarens uppgifter, anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifterna. Intyget kan också vara mer omfattande och innehålla orsaken till anställningsförhållandets upphörande och en bedömning av arbetstagarens kompetens.

Om du inte har fått ett arbetsintyg då ditt anställningsförhållande upphört, be din arbetsgivare om ett. Ofta har man nytta av arbetsintyget senare då man söker jobb, även om anställningsförhållandet har varit kort. Det lönar sig också att be chefen fungera som referens i ditt CV, så att en potentiell ny arbetsgivare kan be om en bedömning av dig som arbetstagare.

Om du glömmer att begära ett arbetsintyg genast kan du också be om det senare. Arbetsgivaren är skyldig att utfärda ett arbetsintyg inom 10 år efter att arbetet upphört. Om arbetsgivaren inte utfärdar ett arbetsintyg trots att du begärt om ett, kontakta PAM:s anställningsrådgivning.

Se till att du fått semesterersättning eller att du fått ta ut den semester som du har rätt till

Även en sommarjobbare har rätt till semester eller semesterersättning. Huvudprincipen är att en person som arbetar 35 timmar eller 14 dagar i månaden tjänar in 2 eller 2,5 semesterdagar i månaden, beroende på anställningsförhållandets längd.

Semesterersättning betalas ut om du av någon anledning inte kan ta ut din semester. I fråga om sommarjobb betalas dessa i praktiken nästan alltid som semesterersättning i samband med slutlönen. Om du inte har tagit ut någon semester under din sommaranställning, har du alltså rätt till semesterersättning i samband med slutlönen. Semesterersättningen får inte inkluderas i lönen, utan den ska alltid specificeras och synas som en egen rad i lönebeskedet.

Kontrollera att slutlönen har betalats ut korrekt

När ditt anställningsförhållande upphör får du din slutlön. I samband med den utbetalas alla ersättningar som följer av anställningen, bland annat lönen med tillägg, semesterersättning och eventuella bonusar.

Slutlönen ska betalas till arbetstagaren senast på anställningsförhållandets sista dag (även om det inte är den normala lönedagen), om inte parterna i arbetsavtalet eller på annat sätt har kommit överens om annat.

Kontrollera alltid din slutlön noggrant för att försäkra dig om att du får den ersättning du har rätt till för ditt arbete. Jämför ditt lönebesked med de arbetstimmar du utfört. Var särskilt uppmärksam på om alla tillägg enligt kollektivavtalet samt eventuella övertidsersättningar och semesterersättningen (om du inte har tagit ut semesterdagar under anställningsförhållandet) har betalats ut korrekt.

Du kan kontrollera den minimilön du har rätt till i kollektivavtalet för din bransch. Om du arbetar inom handeln eller inom turism- och restaurangbranschen kan du också använda räknaren på Tarkistapalkka.fi.

Om du misstänker att din lön inte betalats ut korrekt eller att tilläggen fattas, ta modigt kontakt med din arbetsgivare och försök reda ut ärendet. Om frågan inte klaras upp eller om du behöver stöd, kontakta förtroendemannen på din arbetsplats eller PAM:s anställningsrådgivning.

Bekanta dig också med kom-ihåg-listan för sommarjobb, där du hittar viktig information om frågor i anslutning till anställningsförhållande och arbetsliv.

Keywords:

anställning

Sök