Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsvillkor för personer under 18 år

Uppdaterad: 16.01.2020

Anställningsvillkoren för sommarjobbare under 18 år skiljer sig från andra anställningsvillkor. Kontrollera vilka villkor som gäller för bland annat arbetstid, veckovila och arbetssäkerhet om arbetstagaren är minderårig.

Arbetstagare i åldrarna 15–17 år

  • regelbunden arbetstid: 8 timmar per dygn, 40 timmar per vecka
  • övertid: högst 80 timmar per år, med dispens ytterligare 40 timmar per år
  • arbetstid för 15–17-åringar: högst 9 timmar per dygn, 48 timmar per vecka
  • förläggning av arbetstiden: kl. 6–22 (hushållsarbete till kl. 23), person som fyllt 15 år tvåskiftsarbete längst till kl. 24 för att få yrkesutbildning
  • dygnsvila utan avbrott: 12 timmar per dygn
  • veckovila: 38 timmar per vecka.

Kom ihåg att ta paus! 

Arbetstid för läropliktiga under skoltiden: lediga dagar 7 timmar per dygn, skoldagar 2 timmar per dygn, veckoarbetstid totalt 12 timmar per vecka, skoldagen och arbetstiden får tillsammans vara högst 8 timmar per dygn!

Försäljning av alkohol och tobak i detaljhandeln: personer under 18 år får sälja alkohol och tobak bara under uppsikt.

Försäljning av alkohol och tobak på restaurang: personer under 18 år får inte sälja alkohol, om de inte har avlagt relevant yrkesutbildning eller examen. Närmare information finns i handboken Alkoholärenden i restaurangverksamheten (kap. 1.7 Personal) som har getts ut av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården). 

Läs mer

Medlemsförmåner