Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Om du blir sjuk innan eller under semestern

Uppdaterad: 15.12.2020

Sjukdom strax före eller under semestern skjuter upp den anställdes semester till ett senare datum. Hur och under vilka förhållanden händer det?

Om du blir sjuk innan semestern

Om en arbetstagare blir arbetsoförmögen under semestern eller när en del av den har påbörjats på grund av förlossning, sjukdom eller olycksfall, ska semestern på arbetstagarens begäran flyttas fram till en senare tidpunkt. Arbetstagaren har på begäran rätt till semester eller till att flytta fram en del av den även om man vet att arbetstagaren måste få sjukvård eller motsvarande vård och kommer att vara arbetsoförmögen under den tiden. Ett exempel på en sådan situation är operation, som man bokar tid till på förhand.

Arbetstagaren måste komma ihåg att be om att få semestern flyttad och vid behov lämna in ett läkarintyg om arbetsoförmåga. Ett läkarintyg som lämnas in innan semestern börjar kommer att betraktas som en begäran om att skjuta upp semestern till ett senare datum. För tydlighetens skull bör arbetstagaren förutom att tillhandahålla ett läkarintyg också göra en uttrycklig begäran om att skjuta upp ledigheten. Arbetstagaren ska få en bekräftelse från arbetstgivaren på att arbetsoförmågan har godkänts och att semestern flyttas.

Ifall att arbetsgivaren begär, ska arbetstagaren därtill komma in med en tillförlitlig redogörelse av arbetsoförmågan. Vilken redogörelse som krävs beror på kollektivavtalet för branschen, men i praktiken innebär det ofta ett läkarintyg. Exempelvis inom handeln ska arbetstagaren lämna in ett läkarintyg om hen blir sjuk under semestern, såvida inte arbetsgivaren godtar en annan redogörelse eller ett annat intyg.

Om du blir sjuk under semestern

Om en anställd blir sjuk eller på annat sätt arbetsoförmögen under hela eller en del av årsledigheten, har han eller hon också rätt att få sin årliga ledighet flyttad.

Om den anställdes rätt till årsledighet är högst 4 veckor överförs semesterdagarna som motsvarar sjukledigheten i sin helhet. Om å andra sidan arbetstagarens rätt till årsledighet är mer än fyra veckor gäller en självrisktid för hans eller hennes sjukledighet. Om det finns fler än 24 semesterdagar utökar man var och en av dagarna som överstiger 24 semesterdagar med en dag upp till 6 självrisksdagar.

Således, om en anställd har rätt till 4 veckors semester varje år, kommer arbetsoförmågan under ledigheten att flytta på hela ledigheten i sin helhet. Om den årliga semesterrätten är ännu mer skjuts semesterdagarna som överstiger självriskperioden upp.

Självrisktiden gäller hela året, så det lönar sig att anmäla dem och skaffa ett läkarintyg för enskilda sjukdagar som inträffar under semestern, eftersom de dagar som ackumulerats under året läggs samman.

Det är viktigt att arbetstagaren omedelbart meddelar arbetsgivaren om sin arbetsoförmåga och lämnar in ett läkarintyg om arbetsgivaren kräver det. Förfrågan och anmälan ska göras utan oskäligt dröjsmål. Semestern flyttas inte om man inte har begärt det av från arbetsgivaren.

Semesterperiod

Flyttad sommarsemester ska infalla under semesterperioden (maj–september) och vintersemester före maj nästa år, om möjligt. Arbetsgivaren bestämmer tidpunkten för den framflyttade semestern, och enligt huvudregeln ska arbetsgivaren underrättas senast två veckor innan semestern börjar.

Utomlands

Om du blir sjuk utomlands ska du be om en ICD-kod till läkarintyget och perioden för arbetsoförmågan, det vill säga i praktiken om minst samma uppgifter som kräv för ett intyg som skrivs i Finland. Det är även bra att be om att få intyget på engelska.

Om arbetsgivaren kräver att du ska besöka en läkare som arbetsgivaren anvisar efter semesterresan bör du även gå med på det.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14