Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Sjukdom

Uppdaterad: 13.01.2021

Lön under sjukdomstid

Kollektivavtalen inom PAM:s branscher innehåller bättre villkor för lön under sjukdomstid än lagen. 
Enligt de flesta avtal är arbetsgivaren skyldig att betala ut lön i högst åtta veckor oberoende av hur länge anställningen har pågått. I kollektivavtalen har man huvudsakligen kommit överens om att FPA betalar sjukförsäkringens sjukpenning direkt till arbetsgivaren, i vilket fall arbetsgivaren betalar den anställdas sjuklön. Annars kan FPA betala dagpenningen direkt till arbetstagaren och arbetsgivaren betalar endast skillnaden.

Sjukdagpenningens storlek beror på den beskattningsbara arbetsinkomsten. Vid lägre inkomster är den procentuella andelen av inkomsterna större än vid höga inkomster. Dagpenning betalas ut för 300 vardagar. Vid studier, rehabiliteringspenning, olycksfallsersättning och pension får man ingen dagpenning. Den som är arbetslös har rätt att få sjukdagpenning efter 55 sjukdagar.

Om sjukdomen varar längre än lönebetalningsskyldigheten i kollektivavtalet betalar FPA sjukpenning till den anställde. Kollektivavtalet innehåller också bestämmelser om anmälan om sjukfrånvaro, läkarintyg, återfall av sjukdom och då arbetstagarens barn under 10 år insjuknar. Därtill kan arbetsgivaren ge mer detaljerade instruktioner på arbetsplatsen om vem som tar emot sjukfrånvaroanmälan och hur sjukintyg lämnas in och hanteras.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14