Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 28.06.2023

Sisäilma työpaikalla

Työpaikalla on oltava helppo hengittää ja hyvä tehdä työtä. Työpaikan huono sisäilma voi johtua monista eri syistä ja aiheuttaa erilaista terveydellistä oireilua.

Ihmisten reagointi sisäilmaan vaihtelee suuresti. Samassa tilassa joku voi saada pahoja oireita ja joku toinen ei huomaa mitään.

Työpaikan terveellisyys on työnantajan vastuulla

Työnantajan vastuulla on työpaikan terveellisyys ja turvallisuus. Sisäilmaongelmien varhainen havaitseminen ja korjaaminen säästää usein suuremmilta vaurioilta ja kustannuksilta. 

Sisäilmahavaintojen tekeminen työpaikalla on kaikkien vastuulla. Jos sinulla herää huoli työpaikan sisäilman laadusta, ole yhteydessä työsuojeluvaltuutettuusi ja esimieheesi. Työnantajan on kerrottava sinulle ja työsuojeluvaltuutetulle, mihin toimiin asiassa on ryhdytty tai tullaan ryhtymään. Työnantajan on kerrottava myös se, jos ilmoituksesi ei työnantajan arvion mukaan johda toimiin.

Terveydellisissä ongelmissa ota yhteyttä myös työterveyshuoltoon.

Sisäilmaan vaikuttavat asiat tulee arvioida työpaikan vaarojen arvioinnin yhteydessä säännöllisesti.

Hyödyllisiä linkkejä

Haku