Työtuoli

Päivitetty: 26.10.2018

Työpaikalla on oltava työntekijöiden käytettävissä istuimia. Työnantajalla on vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä ja sen myötä vastuu myös asianmukaisista istuimista.

Ainakin joillain kaupan työpaikoilla on itsepalvelukassoilla ja osin muissakin tehtävissä kielletty istuinten käyttö. Työnantaja ei voi asettaa tilojen ulkonäköä tai paikan imagoa työsuojelutarpeiden edelle.

Sisältö (klikkaamalla otsikkoa pääset kyseiseen kohtaan)
Työnantajalla vastuu terveydestä ja turvallisuudesta
Istuma- ja seisomatyö on paras
Muutokset käsiteltävä yhteistoiminnassa
Mitä tehdä, jos työnantaja kieltää työtuolit?

Työnantajalla vastuu terveydestä ja turvallisuudesta

Työnantajan on lain mukaan huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä ja työpaikalla. Tavoite on estää vaaratilanteet ja muut työstä työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle mahdollisesti aiheutuvat haitat. Jos ei ole mahdollista estää kokonaan haittoja, pitää valita menetelmät ja toimintatavat, joilla niitä voidaan vähentää mahdollisimman paljon.
Työnantajan on siis selvitettävä ja arvioitava työn vaarat ja tässä sen on käytettävä pätevää asiantuntemusta. Terveellisten työasentojen asiantuntija on työterveyshuollon asiantuntija, esimerkiksi työfysioterapeutti.
(Työturvallisuuslaki 738/2002, 8 ja 10§)

Lainsäädännön mukaan työpaikalla on oltava työntekijöiden käytettävissä tarkoituksenmukaisia istuimia, jos työn tekeminen onnistuu istualtaan. Jos työtä taas ei voi tehdä istualtaan, on työntekijöillä silloinkin oltava käytössään istuimia levähtämistä varten. (Valtioneuvoston asetus 577/2003, 3 §)

Istuma- ja seisomatyö on paras

Viime aikoina on puhuttu paljon jatkuvan istumatyön vaaroista. Vaaroja liittyy kuitenkin myös paikallaan tehtävään seisomatyöhön uusienkin tutkimusten mukaan. Siksi terveyden kannalta on yleensä ihanteellisinta, jos työasentoja voi vaihtaa päivän mittaan.

Tuolien tarvetta työpaikalla pitää arvioida sen perusteella, miten ne vaikuttavat työntekijöiden työkykyyn nyt ja tulevaisuudessa. Käytännössä on siis otettava huomioon esimerkiksi mahdolliset ajan myötä niveliin syntyvät kulumat. Työntekijöiden yksilölliset erot on myös otettava huomioon.
Kaikkien työntekijöiden kannalta paras mahdollinen ratkaisu ei ole, että tuolien käyttö kielletään työpaikalla kokonaan. Niiden kieltäminen ei ole hyvä myöskään ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

Työnantaja ei voikaan asettaa tilojen ulkonäköä tai paikan imagoa työsuojelutarpeiden edelle. Markkinoilla on nykyään runsaasti hyviä ergonomisia tuolimalleja, jotka soveltuvat ahtaisiinkin paikkoihin tai työhön, jossa tarvitaan nopeaa liikkeellelähtöä. Työnantajalla on laista tuleva huolehtimisvelvoite ja se ei toteudu, jos työntekijä joutuu seisomaan koko työvuoron käytännössä paikoillaan, vaikka työn tekeminen ei vaadi sitä. Tilannetta ei muuta, jos työvuoron pituus lyhennettään esimerkiksi neljään tuntiin.

Tututustu myös YLEn juttuun "Istuminen tappaa, mutta seisoakaan ei saisi koko päivää"

Muutokset käsiteltävä yhteistoiminnassa

Lain mukaan muun muassa työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niiden muutokset kuuluu käsitellä työsuojelun yhteistoiminnassa eli työsuojelutoimikunnassa Tuolien käyttö tai niiden kieltäminen on kiistatta työntekijän terveyteen vaikuttava asia eikä työnantaja voi päättää asiasta yksinään. (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (ValvL 44/2006, 26§ 1 mom)

Mitä tehdä, jos työnantaja kieltää työtuolit?

 • Ota yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun. Työsuojeluvaltuutettu pitää olla valittu kaikissa työpaikoissa, joissa on säännöllisesti yli 10 työntekijää.
 • Työsuojeluvaltuutetun on vaadittava, että asia käsitellään työsuojelutoimikunnassa.
 • Kun asiaa käsitellään työsuojelutoimikunnassa, paikalla on oltava pätevä asiantuntija, esimerkiksi työterveyshuollon fysioterapeutti.
 • Ellei asia ratkea, ole yhteydessä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Pyydä, että sieltä tehtäisiin työsuojelutarkastus, jossa asiaa käsiteltäisiin.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle