Skip to content
Nyheter

29.03.2023 22:45

Avtal i fastighetsservicebranschen – strejkerna är avblåsta

Servicefacket PAM:s och Fastighetsarbetsgivarna rf:s styrelser har sent på kvällen den 29 mars godkänt en uppgörelse om fastighetsservicebranschens löner och villkor. Strejkerna som skulle börja vid midnatt torsdag och andra konfliktåtgärder har ställts in.

Det tvååriga kollektivavtalet (1.3.2023-31.3.2023) ger höjda löner och bättre villkor i fastighetsservicebranschen.

”Förhandlingarna var svåra och det var inte ett lätt förhandlingsresultat att godkänna. Jag är nöjd att vi fick lönehöjningar i euro det första året, eftersom det höjder de minsta lönerna relativt sett mest. Det finns ännu rum att förbättra löner och villkor, men vi har nu en bättre grund att jobba vidare ifrån”, kommenterar PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

Processen har varit lång, svår och händelserik.

”Strejkerna och strejkhoten spelade en viktig roll i att vi fick en uppgörelse som blivit avsevärt bättre under förhandlingarnas och förlikningens gång. Ett stort tack till alla medlemmar i branschen som strejkat och alla som stött strejkerna för att ni gjort arbetet och dess samhälleliga betydelse synligt”, säger Rönni-Sällinen.

Lönehöjningarna gynnar de med minsta lönerna mest

Personliga löner höjs med 95 euro i månaden (0,59 euro i timmen) den 1.5.2023 och med 1,8 procent den 1.8.2024. Det betyder att de minsta lönerna under avtalsperioden höjs från 1809 euro till 1938 euro.

Tabellönerna höjs med 4,4 procent 1.5.2023 och med 1,8 procent 1.8.2024.

I tillägg till lönehöjningarna ingår textändringar som främjar jämställdheten och orken i arbetslivet, så som lika rätt till föräldraledighet med lön samt två fler lördag-söndag ledigheter per år.

Mera information på finska här.

Detaljerna om det nya kollektivavtalet uppdateras så fort som möjligt hit.

Sök